tiistai 15. tammikuuta 2008

Viron petokset

(Julkaistu Kalevassa 30.06.2005 kommenttipuheenvuorona)

Viro muuttanut yksipuolisesti
kansainvälisiä sopimuksia ennenkin

Viron ja Venäjän rajasopimuksen ratifiointi 20. kesäkuuta Viron parlamentissa on vain yksi esimerkki siitä, miten Viro suhtautuu kansainvälisiin sopimuksiin. Viron parlamentti on ennekin tehnyt yksipuolisesti omat muutoksensa jo valmiiksi neuvoteltuihin ja allekirjoitettuihin sopimuksiin.
Vuonna 1994 Venäjän presidentti Boris Jeltsin ja Viron presidentti Lennart Meri allekirjoittivat Venäjän sotilasjoukkojen vetäytymissopimuksen Virosta. Sopimuksessa määriteltiin Virolle velvollisuus antaa oleskeluluvat ja sosiaaliturva myös niin sanotuille sotilashenkilöille. Viron parlamentti poisti ratifioidessaan kuitenkin kyseisen kohdan. Venäjä ei reagoinut asiaan nootilla.
Viro on toiminnassaan lähtenyt siitä, että sen ratifioima sopimus edustaa maassa korkeinta lakia.
Se on karkottanut sotilashenkilöitä perheineen maasta. Äärimmäisenä esimerkkinä on Harkun eristysleirissä karkottamista odottava Nikolai Mikolenko, joka on ollut eristettynä jo lähes kaksi vuotta vuoden 2003 marraskuusta lähtien.
Virolla on ollut Venäjän suhteen sopimusten kiinnipitämisessä ongelmia jo itsenäistymisvuodesta 1991. Tammikuussa 1991 Viron presidentti ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin allekirjoittivat valtioiden välisen sopimuksen, jonka mukaan Viro itsenäistyessään antaa maassa olevien venäläisten vapaasti valita kansalaisuutensa.
Viron itsenäistyessä saman vuoden elokuussa sopimus joutui lähes välittömästi roskakoriin. Virossa katsottiin tuolloin, että sopimuksen on tehnyt ”laiton” Neuvosto-Viron hallitus.
Lännen suuntaan Viro on ollut varovaisempi. Esimerkiksi Euroopan Turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ velvoitti Viroa muuttamaan vaalilakejaan niin, että venäjänkielinenkin Viron kansalainen voi asettua ehdokkaaksi parlamenttivaaleissa. Viron parlamentti muutti lain, mutta mitätöi ETYJ:in vaatimuksen säätämällä erityisen ”järjestyssäännön”, jonka mukaan parlamentissa saa käyttää vain viron kieltä.
Viro ja Venäjä neuvottelivat rajasopimustekstistä lähes 10 vuotta. Maiden ulkoministerit Sergei Lavrov ja Urmas Paet allekirjoittivat sopimuksen 10. toukokuuta. Viron parlamentti muutti sopimusta yksipuolisesti. Venäjä reagoi nootilla ja katsoi rajasopimuksen mitätöityneen.
Leena Hietanen
Kirjoittaja on Kalevan avustaja Tallinnassa

Ei kommentteja: