keskiviikko 31. maaliskuuta 2010

Toimittajat natsitestiin

Suomalainen media on joutunut natsimoodiin. Parhaiten tämä tulee ilmi Suomen Kuvalehden numerossa 12 olleesta toimittaja Matti Simulan tekemästä sotasyyllisyystuomioiden purkamista käsittelevästä jutusta ”Kunniaa ei menetetty”. Toimittaja eläytyy empatialla presidentti Risto Rytin lapsenlapsen, Hanna-Liisa Ryti-Erkinheimon väitteeseen, että hän törmäsi kouluaikoinaan ”epäasialliseen kohteluun, kun historianopettaja piti hänen isoisäänsä rikollisena”. Hyvä Matti Simula! Risto Ryti oli rikollinen.

Jos poliisi ryhtyy tekemään rikollisesta viatonta, poliisi saa potkut ammattitaidottomana. Hän vie perustan koko poliisin olemassa ololta ja toiminnan uskottavuudelta. Toimittajilla pitää olla yhtä kirkkaana mielessä oikea ja väärä. Toimittajien moraalisen kompassin pitää olla erehtymätön: fasismi, Hitler ja hänen kätyrinsä edustavat pahuutta.

Journalistiliiton olisi aika perustaa kurinpito-osasto epäeettisesti kirjoittavia toimittajia varten. Toimittaja ei voi empatialla puolustaa rikollisia tai antaa heidän sukulaistensa ilman minkäänlaista kritiikkiä pestä esi-isiään puhtaaksi rikoksista. Suomalaisista valtaosa haluaa nähdä Risto Rytin sankarina, mutta median velvollisuus on pitää kiinni Nürnbergin periaatteista eikä tukea puskatuomioistuimia ja sitä, miten kansa haluaisi nähdä asian.

Suomen Kuvalehteä lukiessa ymmärtää, että sekä media että kala mätänevät päästä. Päätoimittaja Tapani Ruokasen pääkirjoitukset ovat pöyristyttävää luettavaa. Esimerkki numero 10 pääkirjoituksesta: ”...kommunistinen Neuvostoliitto ja pahuudessa siihen verrattava natsi-Saksa olivat mahtavia voimakeskittymiä....” Tällainen kirjoittelu vie median uskottavuuden. Kummitteleeko tässä taustalla Yhtyneiden Kuvalehtien omistajien, Karjalan palauttamista ajavien Reenpäiden ääni vai ihanko tässä on Ruokasen oma käsi asialla. Veikkaan jälkimmäistä. He tekevät sen itse.

Journalistiliiton kuuluu tehdä se, mikä on sen vaikutusvallassa. Toimittajille on ryhdyttävä tekemään natsitestejä. Toimittajan natsipitoisuus selvitetään kahdella kysymyksellä: Onko kommunismi ja fasismi mielestänne samanarvoisia ja oliko Neuvostoliitto mielestänne rikollisvaltio? Jos vastaus kysymyksiin on myönteinen, edes toiseen, toimittaja tulee erottaa välittömästi Journalistiliitosta. Antikommunismi, russofobia ja Neuvostoliiton pitäminen rikollisvaltiona oli Hitlerin agendaa. Toimittajat eivät voi olla natseja.

Pelottaa, että natsitestin jälkeen Journalistiliittoon jää vain yksi jäsen, minä.

tiistai 16. maaliskuuta 2010

Amerikkalaiset Baltian taloudesta

Amerikkalaiset taloustieteilijät Michael Hudson ja Jeffrey Sommers katsovat, että Baltian maiden talouksien täystuho on sitä tasoa, että voidaan puhua jo rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Artikkelissaan ”Latvian tie orjuuteen” (http://www.counterpunch.org/hudson02152010.html ) he katsovat, etteivät Kreikka, Espanja ja Portugali ole todelliset ongelmat EU:ssa. Suurempi vaara tulee Baltiasta, entisistä neuvostotasavalloista, Latviasta ja Virosta. Taloustieteilijöiden mielestä nämä maat ovat elävä syytös neoliberalismia ja EU:n kohtaan.
Toinen kirjoittajista, Jeffrey Sommers on Latvian Riiassa sijaitsevan Tukholman talouskoulun vieraileva opettaja.

EU ei ole auttanut maita kehittymään vaan on kolonisoinut maat omiksi vienti- ja pankkimarkkinoikseen, ryöstänyt talouden, ammattityövoiman, yleensä työvoiman, kiinteistöt ja rakennukset ja muun neuvostoajan perinnön, he kirjoittavat.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Baltiassa toteutettu neoliberalismi on taloustieteilijöiden mielestä täydellinen väärinymmärrys. Tämä julman kokeilun tarkoituksena ei ole ollut muuta kuin antaa lännen pankeille, finanssi-investoijille ja niin sanotun vapaan markkinatalouden kannattajille vapaat kädet käyttää entisen Neuvostoliiton alueen talouksia oman mielensä mukaisesti. Nämä voimat tulevat Washingtonista, Maailmanpankista ja EU:sta.

Länsimaat eivät olisi koskaan omalla kohdallaan sallineet samanlaista ryöstöä. Valtion yhtiöt jaettiin omille uskotuille, jotka myivät ne nopeasti paikallisille oligarkeille, jotka puolestaan sijoittivat rahat turvallisesti off-shoreyhtiöihin. Paikallinen verotusjärjestelmä rakennettiin niin, että länsipankkien perusasiakkaat, kiinteistöt ja infrastruktuurimonopolit olivat lähes verovapaita. Poiketen länsimaista Virossa ja Latviassa ei ollut progressiivista tuloveroa. Latviassa ja Virossa työvoimaa verotettiin jopa 59 prosenttia, minkä takia maat eivät muodostaneet todellista uhkaa Euroopan valtioille. Maiden taloudet oli myrkytetty jo lähtötilanteessa, mikä teki niistä ”vapaalle markkinataloudelle” suotuisia.

Koska kiinteistöjä ja suurempiakaan tuloja ei verotettu, maat olivat pakotettuja verottamaan työvoimaa ja tuotantoa. Sellainen talousarviopolitiikka vei nopeasti työvoiman ja pääoman hinnat korkeuksiin, minkä takia maatalous ja teollisuus muuttuivat Baltiassa kannattamattomaksi verrattuna Vanhaan Eurooppaan. Näin oma tuotanto tehtiin kilpailukyvyttömäksi ja maat muutettiin Vanhan Euroopan teollisuuden ja pankkitoiminnan vientikohteiksi.

Ruotsalaiset pankit vaativat nyt, että Latvia ja muut Baltian maat puristaisivat vielä enemmän tuottoa, mikä uhkaa aiheuttaa talouslaman ja köyhyyden levitessä vieläkin suuremman työvoiman pakenemisen ulkomaille. Tämä talouskokeilu, josta syytetään nyt sen uhreja, on osoittautunut taloudellisessa mielessä yhtä tuhoisaksi kuin sota.
”Reformi-sanalla on nyt Baltiassa negatiivinen sävy. Se merkitsee taantumista takaisin feodaaliseen riippuvuuteen. Kun Ruotsin ja Saksan feodaaliherrat hallitsivat Latviaa kartanonomistajina, nyt he hallitsevat Baltiaa ulkomaiseen valuuttaan sidottujen asuntolainojen kautta”, artikkelissa todetaan.

Neoliberalismia on kestänyt Baltiassa parikymmentä vuotta ja seuraukset ovat katastrofaaliset; jos ei suorastaan kyse ole suorastaan ihmisyyden vastaisesta rikoksesta. Työttömyys on Latviassa edelleen 22 prosenttia. EU on asettanut Latvialle apupaketin ehdot, jonka mukaan maan on maksettava ruotsalaisille pankeille epätuottavat ja loismaiset lainat. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat jo jättäneet Latvian ja yhä useampi sen tekee. Latvia on yhä kauempana lännen hyvinvointiyhteiskunnasta.

Taloustutkijat Hudson ja Sommers eivät tyydy kauhistelemaan ainoastaan Baltian maiden tilannetta. He katsovat, että Baltia antaa suuntaviittaa USA:n ja EU:n ratkaisuihin.
”Voi vain kuvitella, mitä he aikovat tehdä omien kansalaistensa kanssa”, he lopettavat.

http://www.counterpunch.org/hudson02152010.html

P.S.
Yleisesti voisi sanoa, että Baltian maiden talouden romahdus seuraa tavallista kaavaa. Kun imperiumit romahtavat, näyttämölle astuvat ensiksi vandaalit ja varkaat. Neuvosto-Viron sosialistinen pesä, yhteinen omaisuus on jaettu. Muutamat virolaiset ennättivät saada osansa omaisuuden uusjaosta. Jäljelle on jäänyt rippeet, joiden varaan on vaikea rakentaa toimivaa taloutta. Kaikki arvokas on siirtynyt läntiseen omistukseen. Baltian maista tuli lännen siirtomaita, halpatyömaita. Tärkeintä on kuitenkin se, että Baltian kansat ovat onnellisia, sillä he ovat nyt kulutusyhteiskunnan osia. Tieto siitä, että voisi ostaa tavaroita, jos olisi rahaa, on oleellisempi kuin se, onko rahaa.

sunnuntai 14. maaliskuuta 2010

Bandera ja Ryti

Oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedt ja oikeustieteen lisensiaatti Stiina Löytömäki tekivät Jushenkot. Heidän suosituksensa rehabilitoida sotarikollinen Risto Ryti eli todeta vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynti oikeusvaltion periaatteiden vastaiseksi on samaa sarjaa Baltiassa ja Ukrainassa riehuvan natsikollaboraattoreiden glorifioinnin kanssa. Ukrainan väistyvä presidentti Viktor Jushenko teki viimeisenä kiusantekonaan ukrainalaisille sen, että hän antoi Ukrainan sankarin arvonimen juutalaisten tappaja Stepan Banderalle. Bandera liittoutui Risto Rytin tapaan Hitlerin kanssa toteuttaakseen omia nationalistisia päämääriään.

Euroopassa alkaa muotoutua uusi natsivaltioidenklikki: Suomi, Viro, Latvia ja Liettua. (Ukraina kuuluu näiden joukkoon, mutta koska maa ei ole EU:n jäsen, jääköön toistaiseksi ulkopuolelle.) Euroopan olisi syytä suojautua pikaisesti fasismilta heittämällä nämä neljä maata ulos EU:sta. EU:n jäseninä ei saisi koskaan olla maita, jotka eivät ole sitoutuneet Nürnbergin periaatteisiin. Näiden maiden päämääränä on palauttaa Hitlerin kunnia. Suomea ajaa tähän roskavaltioiden joukkoon ryssäviha ja Karjalan palautushaaveet.

EU on tuominnut Ukrainassa Banderan kunnianpalautuksen, mutta omien jäsenien suhteen EU on täysin impotentti. Se paljastaa EU:n täydellisen epäonnistumisen niin antifasismin kuin demokratian puolustajana. Natsismin tuomitsemin jää Venäjän ja USA:n tehtäväksi.

Jukka Lindstedtin ja Stiina Löytömäen nimet kannattaa panna mieleen. Kun Venäjän totuuskomissio aloittaa työnsä, Suomesta lähtee viiden vuoden vankeustuomiota tavoittelemaan historian uudelleen kirjoittajat, natseille kunniaa palauttavat Lindstedt ja Löytömäki.

Suomi tarvitsee viipymättä denatsifikaatiota. Helpointa se on, kun vedetään Ryti hirteen. Nyt alkaa olla jo viimeinen hetki. SAFKA (Suomen antifasistinen komitea) on tehnyt tarkat tekniset suunnitelmat, kuinka hirtto toteutetaan. Se edellyttää haudan avaamista, symbolista hirttoa ja Rytin maallisten jäännösten hävittämistä. Nürnbergin sotarikollisten ruumiiden hävittämisestä on tarkat ohjeet, joita voidaan noudattaa ongelmajätteen eli ”natsituhkan” hävittämisessä. Selvää on, että Rytin patsas tulee poistaa paikaltaan.