perjantai 29. elokuuta 2008

Georgia jakoi EU:n

Virossa on vahingoniloisesti riemuittu siitä, että Venäjän ja Georgian aseellinen konflikti paljasti Euroopalle vihdoinkin Venäjän todellisen luonteen. Ilo lienee ennenaikainen. Venäjän ja Georgian sota tarjosi päinvastoin monelle Euroopan maalle tilaisuuden silmien aukaisuun. Ennen kaikkea huomio kohdistuu uusiin Itä-Euroopan maihin, näihin entisiin kommunistimaihin ja niiden rooliin EU:ssa. Mitä politiikkaa ne EU:ssa ajavat ja ketä ne edustavat? Baltian mailla ja Puolalla ei näytä olevan EU:ssa muuta roolia kuin vihata Venäjää.

Kuristava kaulanauha


Venäjän ja EU:n väliin on kehittynyt valtioiden ketju, Venäjää kuristava helmikaulanauha, Nato- ja EU-jäsenyyksineen tai jäsenyyspyrkimyksineen: Viro, Latvia, Liettua, Puola, Ukraina ja Georgia. Näitä maita yhdistää halu historian uudelleen kirjoitukseen ja toisen maailmansodan lopputuloksen mitätöintiin. Yleisesti näitä maita on pidetty russofobisina, mutta oikeampi termi olisi sovjetofobia. Ennen kaikkea näitä maita yhdistää hillitön Neuvostoliitto-viha ja Neuvostoliiton demonisointi. Se ilmenee parhaiten näiden maiden yhteisesti hellimässä miehitysmyytissä. Baltit kirjoittavat nykyisin pseudohistoriansa siten, että he joutuivat Neuvostoliiton miehittämiksi. Puolalaiset ovat vielä katkeria siitä että Puolan itäosat liitettiin Ukrainan Neuvostotasavaltaan. Ukraina taas syyttää Neuvostoliittoa kansanmurhasta. Georgiassa katsotaan, että maa on ollut Neuvostoliiton miehittämä jo vuodesta 1921.

Virossa, Latviassa ja Georgiassa miehitysteorioita edistetään erityisillä "miehitysmuseoilla". Baltian museoiden pyrkimyksenä on samaistaa neuvostovalta Natsi-Saksan hirveyksiin. Virolaista moraalista kompassia ohjaa kuitenkin vain usko Venäjän ja Neuvostoliiton pahuuteen. Jokainen neuvostovaltaa vastustanut nähdään sankarina. Natsi-Saksan kanssa taistelleet SS-upseerit on rehabilitoitu, SS vapaaehtoiset glorifioitu. Heidän katsotaan taistelleen Hitlerin rinnalla demokratian puolesta.

Virtuaalinen olemassaolo


Viron presidentti Toomas-Hendrik Ilves kiteytti asian Georgian pääkaupungissa Tbilisissä esiintymisen jälkeen sanomalla, että helmikaulanauha-maita yhdistää ”kärsimys totalitarismista”.

Lännessä näitä maita luonnehditaan demokratian ja vapauden puolesta taistelijoina. CNN:n Moskovan kirjeenvaihtaja selitti amerikkalaisille katsojille Georgian ja Venäjän erilaisia näkemyksiä toteamalla, että Georgia kertoo puheissa lännelle taistelevansa demokratian ja vapauden puolesta, mutta todellisuudessa näiden arvojen toteutumiseen on Georgiassa vielä matkaa. Hänen mukaansa Venäjä puhuu siitä, mitä maassa todella tapahtuu. Venäjä lähettikin viime viikolla Yhdysvalloille viestin, jossa se kysyi, aikooko USA rakentaa hyvät suhteet Venäjän kanssa vai jatkaa suhteiden rakentamista ”Georgian virtuaalisen johdon” kanssa.

Pronssisotilaasta se kaikki alkoi


Virtuaalimaailmassa taistellaan historian kirjoituksesta. Virossa hiukan yli vuosi sitten tapahtunut pronssisotilaan siirto oli lähtölaukaus Georgian tapahtumille. Virolaiset perustelivat tuolloin toisen maailmansodan muistomerkin siirtoa miehityssymbolin poistamiselle keskeiseltä paikalta kaupunkikuvaa. Euroopan Unioni asettui tuolloin yksimielisesti Viron taakse. Se ei huomioinut millään tavalla Virossa olevan venäläisen vähemmistön tunteita.

Viron pääministerin Andrus Ansipin pronssisotilaan siirto oli yhtä tökerö ja suora provokaatio Venäjälle kuin Georgian presidentin Mihail Saakasvilin hyökkäys Etelä-Ossetian pääkaupunki Tsinvaliin.

Kun maailma vielä yhteen ääneen asettui tukemaan Viroa sen typeryydessä, Georgian kohdalla aletaan olla jo varovaisempia. Turkki on esittänyt myötätuntonsa Venäjälle Tsinvalin joukkomurhan johdosta. Turkki tietää EU:n kaksoisstandardit ihmisoikeusasioissa. Samaan aikaan kuin EU vaatii Turkkia täyttämään ihmisoikeuskriteerit, EU:ssa on Virossa ja Latviassa kolmasosa väestöstä ilman poliittisia oikeuksia.

Samoin EU:ssa ollaan jo ymmärretty, ettei hullua pidä yllyttää. Virossa ja Georgiassa EU:n ja Naton lupaukset on ymmärretty niin, että kansallinen shovinismi on maissa vain pahentunut.

Georgia herättää pelkoa Virossa


Virolaiset tiedotusvälineet ovat tiiviisti seuranneet Georgian tapahtumia. Venäjän kielen taitonsa ansiosta virolaiset toimittajat saavat hyvän kontaktin paikalliseen väestöön. Eesti Päevelehden toimittaja Andres Reimer ennustaa kaukasialaisen sopan kiehuvan vielä yli. Georgiassa tuetaan vielä Saakasviliä, mutta toimittaja oli törmännyt myös oppositiohenkisiin ihmisiin. Heidän kohtalonsa on vaikea. Georgiassa ei ole todellista oppositiota lännen tukeman Saakasvilin rinnalla. Reimerin mukaan näille ihmisille jää vaihtoehdoksi vain Moskova. Hänen hämmästyksekseen Tbilisin kaduilla löytyi runsaasti ihmisiä, joille Moskova vallanpitäjänä Tbilisissä ei olisi huono vaihtoehto.

Virossa on myös ymmärretty, että maan venäläisväestö nousee entistä merkittävämpään rooliin. Pääkirjoituksissa kehotetaan, että nyt ei pidä venäläisiä hermostuttaa. Taustalla on ymmärrys, että myös Viron venäläiset voivat vaatia, tai vähintäänkin toivoa Venäjän suojelua. Virossa myös tunnustetaan se, ettei integraatio enää etene. Vain Venäjän kansalaisten määrä nousee. Kieltämällä vähemmistöiltään kansalaisuuden, ja siten pakottamalla nämä valitsemaan Venäjän kansalaisuuden, Viro ja Latvia ovat luoneet maihinsa vähintään kymmenen Etelä-Ossetian suuruisen legitimiteettivajeen.

Leena Hietanen
Petri Krohn

Viron miehitysmyytin historia

Keväällä Suomessa julkaistun Viron kylmä sota- kirjani yksi selkeä teema oli tarkastella miehitysmyytin käyttöä apartheid-politiikan työvälineenä Virossa. Apartheid tarkoittaa kansalaisoikeuksien riistoa venäläiseltä vähemmistöltä. Viro perustelee miehitysmyytillä niin perustuslakia, kansalaisuus- ja kielipolitiikkaa kuin ortodoksikirkon kohtaloa. Se vaikutti jopa talouselämässä, kun virolainen oikeuslaitos kieltäytyi tunnustamasta suomalaisten pankkien saatavia valtamerikalastusyhtiö Ookeanin konkurssipesästä ”miehitykseen” vedoten. Vasta kansainvälinen oikeus antoi 12 vuoden oikeudenkäyntiprosessin jälkeen oikeuden suomalaisille pankeille.

Keskustelu kirjasta niin Virossa kuin Suomessa on juuttunut vuosien 1940 ja 1944 historiallisiin tapahtumiin. Tarkennan näkemyksiäni Viron miehitysmyytistä yhdessä Petri Krohnin kanssa, joka on vaikuttanut näkemyksiini Viron nykytilanteesta.

Synonyymi Viron SNTL:lle


Vuoden 1940 tapahtumissa Virossa voi nähdä monia miehityksen piirteitä. Tilannetta, jossa maassa on enemmän vieraita sotajoukkoja kuin oman maan asekuntoisia miehiä voikin perustellusti kutsua ”miehityksesi”, riippumatta siitä, minkälaisilla sopimuksella joukot maassa ovat. Sanan käyttö on kuitenkin aina poliittisesti värittynyttä. Amerikkalaisjoukot eivät enää miehitä Irakia, vaan toimivat maassa ”laillisen” hallituksen kutsumana. Afganistanin hallituksen maahan kutsumat neuvostojoukot taas aina esitetään länsimediassa miehittäjinä.

Kun virolaiset ja suomalaiset puhuvat ”Viron neuvostomiehityksestä”, he eivät kuitenkaan puhu vuoden 1940 eivätkä vuoden 1944 tapahtumista. Miehitys-sanaa käytetään yksinkertaisesti synonyyminä Viron neuvostotasavallalle.

Miehitysnäkemyksen tueksi ei löydy juuri minkäänlaisia aikalaislähteitä. Edes Mika Waltari ei vuoden 1941 sotapropagandassaan löydä jälkiä miehityksestä, ainoastaan naiiveja yhteistoimintamiehiä ja maanpettureita. Tulkinta vuoden 1940 tapahtumista miehityksenä ja nykyinen teoria Viron valtiollisesta jatkuvuudesta onkin kehitetty vasta Saksan miehitysaikana Natsi-Saksan propagandaviranomaisten avustuksella.

Puhuttaessa Viron neuvostomiehityksestä tavoitteena ei koskaan ole pyrkimys historialliseen totuudenmukaisuuteen. Ilmaisun perimmäinen tarkoitus on kiistää Viron venäläisvähemmistön kansalaisoikeudet.

Vuonna 1991 Viron tasavalta oli itsenäinen, demokraattinen, kansainvälisesti tunnustettu YK:n jäsenvaltio, jonka johdossa olivat pääministerinä Edgar Savisaar ja presidenttinä Arnold Rüütel. Kansainvälien oikeuden näkökulmasta kansalaisia olivat kaikki entisen Neuvosto-Viron asukkaat. Nyt virallisen aseman saavuttaneen virolaisnäkemyksen mukaan neuvostomiehitys loppui kuitenkin vasta vuonna 1992 presidentti Lennart Meren ja pääministeri Mart Laarin noustua valtaan. Tällöin ”palautettiin” vuoden 1944 varjotasavalta. Samassa yhteydessä riistettiin kansalaisoikeudet 500 000 Viron kansalaiselta.

Suomalaisten väärät valinnat


Suomi ja Viro tekivät erilaiset valinnat toisen maailmansodan kriittisinä vuosina. Suomen johtajat ryhtyivät sotarikollisiksi ja saivat pitkät vankeustuomiot. Esimerkiksi presidentti Risto Ryti istui Katajanokan vankilassa tuomittuna rikoksista rauhaa vastaan.

Virolaisilla ei ole mitään hävettävää vuosien 1940 ja 1944 valinnoissaan. Tämän päivän keskustelujen valossa vaikuttaa siltä kuin virolaiset tuntisivat häpeää siitä, että he valitsivat Neuvostoliiton eivätkä Yhdysvaltoja ja Natoa. Vuonna 1940 Naton valitseminen ei ollut mahdollista.

Neuvostoaikana lännen johtajat eivät tunnustaneet Viron pakolaishallituksen johtajia. Yhdysvallat ainoastaan kylmän sodan retoriikassa saattoi puhua ”miehityksestä”, muttei koskaan reaalipolitiikassa ottanut käsitettä vakavasti.

Viron presidentin ja hallituksen kotisivuilla esitetyt pakolaishallituksen nimet Viron johtajista vuosina 1944-1992 ovat siten puhdasta hölynpölyä ja fiktiota. Suomen presidentin, Mauno Koiviston vuonna 1991 tekemä Viron ”itsenäisyyden palautus” on pyritty näkemään tunnustuksena Viron pakolaishallituksille. Tällainen tulkinta ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Koiviston aikana Suomen ulkoministerinä toiminut Paavo Väyrynen on vakuuttanut, ettei Koivistolla ollut pienintäkään aikomusta tunnustaa ”miehitystä”. Koivistolle kysymys oli juuri niin tärkeä kuin viime hetken muutos pöytäjärjestykseen hoviprotokollassa. Suomi oli myöhästynyt Viron itsenäisyyden tunnustamisessa ja nyt pyrittiin vain paikkaamaan kiusallista tilannetta.

Veruke itsenäistymiselle


Suomalainen historioitsija, Martti Turtola korosti Eesti Päevalehden (07.06.2008) haastattelussa, ettei vuonna 1940 tapahtunut minkäänlaista miehitystä. Viron johtajat, puolustusvoimien komentaja Johan Laidoner ja presidentti Konstantin Päts puhuivat vain neuvostojoukkojen lisäämisestä Virossa.

”Miehitys-sanaa ei kertaakaan mainittu vuonna 1940”, Turtola toteaa.

Miehitysmyytti heräsikin henkiin vasta vuonna 1989 Viron tavoitellessa itsenäistymistä Neuvostoliitosta. Se toimi verukkeena itsenäistymispyrkimyksille. Tuolloin miehitysmyyttiä käyttivät hyväkseen myös Viron neuvostojohtajat, Arnold Rüütel ja Edgar Savisaar.

Myöhemmin myytti kukoisti erityisesti ulkovirolaisten näkemyksiä edustavan Eesti Kongressin ohjelmassa. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta itsenäistymisliike Eesti Kongressi oli ulkoparlamentaarinen ja vallankumouksellinen liike, jolle miehitysmyytti oli vain väline venäläisten kansalaisoikeuksien riistoon.

Vaiettu vallankaappaus


Vuoden 1992 tapahtumia, joissa Savisaaren ja Rüütelin demokraattinen Viro vaihtui Lennart Meren ja Mart Laarin apartheid-Viroksi voi nimittää vaietuksi vallankaappaukseksi. Perustuslain säätämisen yhteydessä kesällä 1992 Virossa suoritettiin ihmisoikeuspetos, jossa venäläiset jätettiin kansalaisoikeuksitta ja Isänmaa-puolue pääsi nousemaan valtaan.

Syksyn 1992 vaalit voitti siten odotetusti Isänmaa-puolue, jonka rahoittajat löytyvät myös ulkomailta Yhdysvaltain ja Kanadan ulkovirolaisten joukosta. Isänmaan valtaannousun jälkeen Virossa alkoi Viron SNT:n demonisointi ja virolaisten kommunistien vaino. Venäläisten kansalaisoikeudet riistettiin, ortodoksikirkko joutui vaikeuksiin ja venäläisten pakkovirolaistaminen käynnistyi integraatiopolitiikan peitenimen alla.

Vallankaappauksen pönkittämiseksi kehitettiin uusi historian kirjoitus. Viron presidentin kotisivuilta poistettiin vuoden 1991 presidentin paikalta Arnold Rüütel ja hänet on korvannut Heinrich Mark. Viron kouluissa siirryttiin lukemaan historiaa, jossa nyky-Viro itsenäistyy syksyllä 1992 Mart Laarin noustessa valtaan. Historian kirjan on kirjoittanut kukapa muu kuin Mart Laar itse.

Pseudohistoria on jo syrjäyttänyt oikean historian. Sen avulla ulkovirolaiset haluavat riistää Virolta sen kansallisen historian.

Holokaustin kieltoa


Venäläisten kansalaisuuden riisto oli kansainvälisesti niin törkeä teko, että sen vaimentaminen on vaatinut vastineeksi jotakin yhtä sensaatiomaista propaganda-asetta. Tähän tarkoitukseen virolaiset ovat pyhittäneet myytin miehityksestä. Miehitysmyytti toimii kiihotuksena kansanryhmää vastaan. Sen avulla venäläiset torjutaan yhteiskunnasta. Amerikan-virolaisen rahoittajan, Olga Kistler-Ritson perustama miehitysmuseo on myös puhdas esimerkki ”holocaust denial”- ilmiöstä. Se kieltää holokaustin ainutlaatuisuuden alentamalla juutalaisvainot tavallisen stalinismin tasolle.

Nyt miehitysmyytistä on ainoastaan tullut peruste fasistiselle apartheid-valtiolle.
Kansainvälinen yhteisö ei kuitenkaan koskaan ole de jure tunnustanut tätä Lennart Meren ja Mart Laarin miehitysmyytille rakennettua apartheid-Viroa.


Leena Hietanen
(Kirjoittaja on vapaa toimittaja.)
Petri Krohn
(Kirjoittaja on tietoverkkospesialisti, joka on perehtynyt Viron politiikkaan.)


Virolaiset mielenosoittajat vaativat Viron liittämistä Neuvostoliittoon 17.07.1940. Banderollissa teksti: Vaadimme Viron liittymistä neuvostojen sosialististen tasavaltojen liittoon.
Lähde: Eesti Filmiarhiiv.

Julkaistu Eesti Ekspress netti 6.06.2008