tiistai 16. maaliskuuta 2010

Amerikkalaiset Baltian taloudesta

Amerikkalaiset taloustieteilijät Michael Hudson ja Jeffrey Sommers katsovat, että Baltian maiden talouksien täystuho on sitä tasoa, että voidaan puhua jo rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Artikkelissaan ”Latvian tie orjuuteen” (http://www.counterpunch.org/hudson02152010.html ) he katsovat, etteivät Kreikka, Espanja ja Portugali ole todelliset ongelmat EU:ssa. Suurempi vaara tulee Baltiasta, entisistä neuvostotasavalloista, Latviasta ja Virosta. Taloustieteilijöiden mielestä nämä maat ovat elävä syytös neoliberalismia ja EU:n kohtaan.
Toinen kirjoittajista, Jeffrey Sommers on Latvian Riiassa sijaitsevan Tukholman talouskoulun vieraileva opettaja.

EU ei ole auttanut maita kehittymään vaan on kolonisoinut maat omiksi vienti- ja pankkimarkkinoikseen, ryöstänyt talouden, ammattityövoiman, yleensä työvoiman, kiinteistöt ja rakennukset ja muun neuvostoajan perinnön, he kirjoittavat.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Baltiassa toteutettu neoliberalismi on taloustieteilijöiden mielestä täydellinen väärinymmärrys. Tämä julman kokeilun tarkoituksena ei ole ollut muuta kuin antaa lännen pankeille, finanssi-investoijille ja niin sanotun vapaan markkinatalouden kannattajille vapaat kädet käyttää entisen Neuvostoliiton alueen talouksia oman mielensä mukaisesti. Nämä voimat tulevat Washingtonista, Maailmanpankista ja EU:sta.

Länsimaat eivät olisi koskaan omalla kohdallaan sallineet samanlaista ryöstöä. Valtion yhtiöt jaettiin omille uskotuille, jotka myivät ne nopeasti paikallisille oligarkeille, jotka puolestaan sijoittivat rahat turvallisesti off-shoreyhtiöihin. Paikallinen verotusjärjestelmä rakennettiin niin, että länsipankkien perusasiakkaat, kiinteistöt ja infrastruktuurimonopolit olivat lähes verovapaita. Poiketen länsimaista Virossa ja Latviassa ei ollut progressiivista tuloveroa. Latviassa ja Virossa työvoimaa verotettiin jopa 59 prosenttia, minkä takia maat eivät muodostaneet todellista uhkaa Euroopan valtioille. Maiden taloudet oli myrkytetty jo lähtötilanteessa, mikä teki niistä ”vapaalle markkinataloudelle” suotuisia.

Koska kiinteistöjä ja suurempiakaan tuloja ei verotettu, maat olivat pakotettuja verottamaan työvoimaa ja tuotantoa. Sellainen talousarviopolitiikka vei nopeasti työvoiman ja pääoman hinnat korkeuksiin, minkä takia maatalous ja teollisuus muuttuivat Baltiassa kannattamattomaksi verrattuna Vanhaan Eurooppaan. Näin oma tuotanto tehtiin kilpailukyvyttömäksi ja maat muutettiin Vanhan Euroopan teollisuuden ja pankkitoiminnan vientikohteiksi.

Ruotsalaiset pankit vaativat nyt, että Latvia ja muut Baltian maat puristaisivat vielä enemmän tuottoa, mikä uhkaa aiheuttaa talouslaman ja köyhyyden levitessä vieläkin suuremman työvoiman pakenemisen ulkomaille. Tämä talouskokeilu, josta syytetään nyt sen uhreja, on osoittautunut taloudellisessa mielessä yhtä tuhoisaksi kuin sota.
”Reformi-sanalla on nyt Baltiassa negatiivinen sävy. Se merkitsee taantumista takaisin feodaaliseen riippuvuuteen. Kun Ruotsin ja Saksan feodaaliherrat hallitsivat Latviaa kartanonomistajina, nyt he hallitsevat Baltiaa ulkomaiseen valuuttaan sidottujen asuntolainojen kautta”, artikkelissa todetaan.

Neoliberalismia on kestänyt Baltiassa parikymmentä vuotta ja seuraukset ovat katastrofaaliset; jos ei suorastaan kyse ole suorastaan ihmisyyden vastaisesta rikoksesta. Työttömyys on Latviassa edelleen 22 prosenttia. EU on asettanut Latvialle apupaketin ehdot, jonka mukaan maan on maksettava ruotsalaisille pankeille epätuottavat ja loismaiset lainat. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat jo jättäneet Latvian ja yhä useampi sen tekee. Latvia on yhä kauempana lännen hyvinvointiyhteiskunnasta.

Taloustutkijat Hudson ja Sommers eivät tyydy kauhistelemaan ainoastaan Baltian maiden tilannetta. He katsovat, että Baltia antaa suuntaviittaa USA:n ja EU:n ratkaisuihin.
”Voi vain kuvitella, mitä he aikovat tehdä omien kansalaistensa kanssa”, he lopettavat.

http://www.counterpunch.org/hudson02152010.html

P.S.
Yleisesti voisi sanoa, että Baltian maiden talouden romahdus seuraa tavallista kaavaa. Kun imperiumit romahtavat, näyttämölle astuvat ensiksi vandaalit ja varkaat. Neuvosto-Viron sosialistinen pesä, yhteinen omaisuus on jaettu. Muutamat virolaiset ennättivät saada osansa omaisuuden uusjaosta. Jäljelle on jäänyt rippeet, joiden varaan on vaikea rakentaa toimivaa taloutta. Kaikki arvokas on siirtynyt läntiseen omistukseen. Baltian maista tuli lännen siirtomaita, halpatyömaita. Tärkeintä on kuitenkin se, että Baltian kansat ovat onnellisia, sillä he ovat nyt kulutusyhteiskunnan osia. Tieto siitä, että voisi ostaa tavaroita, jos olisi rahaa, on oleellisempi kuin se, onko rahaa.

Ei kommentteja: