keskiviikko 16. tammikuuta 2008

Arnold Meren filosofisia mietteitä

(Litteroitu nauha Arnold Meren haastattelusta kesällä 2001)

ARNOLD MERI:
kasetin loppuosa, alku puuttuu
Talouden globalisoituminen on näiden tapahtumien aineellinen (materiaalinen) perusta ja pohja tai jotakin sellaista. Ideologia tulee mukaan tietenkin. Ei ainoastaan raha vaan myös valta. Raha on tällä hetkellä tärkeä ja päällimmäinen vallan lähde. Globalisoituminen tarkoittaa mieletöntä työn tehokkuuden kasvua. Ja tietenkin jälleen täysin luonnollisesti valta ihmisiin, rikkauksiin. Ja Nato on sotilaallinen organisaatio, jonka tehtävänä on se systeemi varmistaa. Tietenkin on olemassa sinisilmäisiä ihmisiä, jotka haluavat käyttää hyväkseen sitä uutta, mieletöntä tehokkuuden kasvua, joka seuraa globalisoitumista, koko ihmiskunnan hyväksi. On sellasiia olemassa. Sellaisia on natonkin joukossa, mutta he eivät ole enemmistönä. Natossa valta on parhaillaan niiden kädessä, jotka haluavat kaikkea uutta hyvinvointia käyttää puhtaasti oman voiton tavoitteluna.
Nato on se sotilaallinen voima, joka varmistaa, että talouden globalisoitumisesta saatava hyöty päätyy oikeisiin käsiin.
EU:n laajeneminen on kolonialismia?
Jopa 90 vuotta sitten, tilanne on toinen, mutta yleiset arviot on samat. Leninin teoksissa kohta: Yhdistyvien Euroopan valtioiden iskulauseesta. Asian ydin oli jopa silloin selvä.
Viro EU:n jäsenenä.
En idealisoi EU:ta, mutta EU:n ja samanlaisten organisaatioiden kuten Amerikoiden yhteismarkkina, jne. Se on minun mielestäni täysin looginen ja laillinen talouden globalsioitumisen seuraus. Talous ei enää tunnusta ahtaita valtiollisia rajoja. Se on objektiivisesti progressiviinen ilmiö. Sellaisten organisaatioiden synty on välttämätön. Ei voi kuvitellakaan, että jonkinlainen Viro, itsenäinen ja itsenäinen talous 40 000 neliömetrin pinta-alalla ja 1,5 miljoonan asukkaan. Se oli mahdollista kaksi sataa vuotta sitten, mutta tänä päivänä se ei ole mahdollista. Valitukset (etteheited)
siitä, että EU on byrokraattinen jne. ovat oikeita. siinä on niin positiivisia kuin negatiivisia asioita. Se on ase mielestäni täysin katastrofimaisen paikallinen kitsarinnalisuse vastu, Viron provinsiaalisuutta vastaan. Perinteinen virolainen suhtautuminen on sellainen, että olemme pieniä, haluamme kaikkien edessä olla riippumattomia ja tehdä kaikkea oman mielemme mukaan. Maailman kysymykset meitä ei kiinnosta. Se ei ole ehkä kaikkein tärkein asia, mutta virolaisten suhde toiseen maailman sotaan on samanlainen. Tämän hetkinen selitys on sellainen, että virolaiset halusivat jäädä sodan ulkopuolelle itsenäiseksi valtioksi aivan niin kuin se olisi ollut mahdollista. Sitä vaihtoehtoa ei ollut.
Tuolloin oli tilanne täysin selvä: joko Hitlerin puolella Neuvostoliittoa vastaan tai Neuvostoliiton puolella Hitleriä vastaan. Kolmatta vaihtoehtoa ei ollut. Oli vain kaksi valtaa. Ja esimerkiksi ne 40-luvun tapahtumat, joista nyt puhutaan miehityksenä. En halua sanoa, että Neuvostoliitto oli täysin puolueeton. Miksi tapahtumat kävivät niin kuin kävivät johtui siitä, että enemmistö kansasta tiesi ja ymmärsi, että jos ei lähde mukaan Neuvostoliiton kanssa, he olisivat joutuneet valitsemaan Hitlerin. Kolmatta tietä ei ollut. Oli kyllä sellaisia valtioita, jotka saattoivat olla Hitlerin liittolaisia säilyttäen itsenäisyytensä, mutta Viro oli niin pieni ja voimaton, ettei sitä vaihtoehtoa ole.
Viro oli eliittivaltio Neuvostoliitossa?
Virolla ei ole koskaan samaa asemaa EU:ssa. Neuvostoliiton osana Virolla oli paljon plussia, miksi Viro oli ensimmäisten joukossa. Samoja plussia EU:ssa meillä ei ole.
Varhainen kapitalismin kehitys Viron alueella. Virolla oli kova kapitalistinen koulu takana verrattuna Kazakastaniin ja Uzbekistaniin. Virossa oli jo parin sadan vuoden ajan sivilisoinut kapitalistinen koulutus takana. Sivistys, jopa Tsaarin Venäjällä, sivistyksensä puolesta Viro oli koko imperiumissa lukutaito oli täydellinen.
EU:n negatiivinen puoli.
Viro oli Neuvostoliitossa eliittiasemassa. EU:ssa Viro jää ilman muuta takapihalle. Joskin sanotaan, että Viron plussana on se, että Viron kautta alkaa kulkea transito Venäjältä Eurooppaan. Ei Virolla ole mitään etuisuuksia verrattuna Latviaan, Liettuaan ja Puolaan.
Viron poliittinen eliitti arvioi, että Viron kansan eloonjäämisen takaa Nato. Te ajattelette, että se on Viron kansan tuho. Miksi ajattelette niin eri tavalla poliittisen eliitin kanssa?
Ymmärrän, miksi nykyiset Viron poliitikot etsivät itselleen paikan Nato-systeemissä. En halua puhua siitä, miten he suhtautuvat Natoon ja kuinka he kuvittelevat itselleen nato-paikan ja politiikan ja Naton käytännön askelia. Tällä hetkellä muodostuu uusi taloussysteemi. Siinä taloussysteemissä nähdään isäntiä ja omistajia, joiden kädessä on taloudelliset rikkaudet ja jotka hallitsevat. He haluavat hallita maailmaa ennen kaikkea käyttäen taloudellisia aseita mutta koska siinä systeemissä väistämättä jotkut jäävät köyhiksi ja he alkavat rettelöidä, silloin tarpeen myös sellainen organisaatio, jota voi käyttää kapinallisia vastaan varmistakseen omistajille mahdollisuuden leikkiä omistajaa menestyksekkäästi eteenpäin. Tietty valinta on olemassa: jos lähdet Natoon, olet omistajien joukossa ja murusia pöydältä tipahtaa sinullekin. Onko se systeemi stabiilinen ja voiko se aina hallita, se ei ole mahdollista. Se on myös joku päivä hajoava systeemi. Sellaiset järjestelmät voivat toimia menestyksekkäästi hetken, suhteellisen lyhyen aikaa, mutta historia on näyttänyt, että systeemit, jotka perustuvat eksploiteerimiselle, rohumiselle, eivät voi hallita ikuisesti. Ne muuttuvat ihmiskunnan kehitykselle jarruttavaksi voimaksi. Ne alkavat sisäisesti mädät ja hajota, heikentyä. Niin käy myös EU:lle. EU:ssa negatiiviset ominaisuudet on heikompia, se kestää paremmin.
Nato ja EU eivät ole kaksoset?
Eivät. EU on luotu, jotta asettaisi tiettyjä rajoja Natolle. EU:ssa oli myös se argumentti, että jokainen eurooppalainen valtio yksinään on amerikkalaisen imperialismin suhteen voimaton, mutta eurooppalaisten valtioiden yhteisö on kykenevä pakottamaan amerikkalaisen imperialismin ottamaan huomioon Euroopan maiden intressit.
NL ja Amerikka- pariteetti?
Dialogi itsessään oli vaarallinen. Kylmä sota. Joka hetki saattoi tuoda lähes ihmiskunnan häviön. Liian vaarallista.
Viron kansan tuho?
En usko, että Venäjä reagoi voimakkaasti Viron Nato-jäsenyyteen. Tuho ei tule sieltä. Maailman kehitys sellaisessa suunnassa, että yksi hallitsee ja maailmaan jää kaksi leiriä, missä yksi hallitsee ja toisen pitää olla toisen täysin kuuliainen, mihin se lopuksi vie. Se voi viedä katastrofiin. Niissä katastrofiolosuhteissa, jos Viro jää niissä katastrofin rajamaille, sehän kärsii ensimmäisenä.
Viron poliitikot on vastuuntunnottomia. Voivatko he valita?
Epäilen, että heillä ei ole vaihtoehtoa. Jos Viro ei haluaisi Natoon, en tiedä, tulisiko Nato joka tapauksessa. Mutta niissä olosuhteissa olisi viisampi olla tunkematta ja ryntäämättä Natoon.
Virolaiset politiikot voisivat ottaa esimerkkiä lähinaapureista.
Tärkein asia, mikä pakottaa meidät Natoon, täytyy kysyä, mistä ne paineet tulevat. Tunnen tiettyjä venäläisiä piirejä ja venäläisiä. Sieltä vaaraa ei tule. Ei minkäänlaista organisoitua voimaa ole, joka olisi suuntautunut Viron itsenäisyyttä vastaan. Mutta kriisejä syntyy suhteissa, kiitos nykyiselle politiikalle.
Poliitikot eivät ajattele niin kauas.
Onko Viron kansa yhtenäinen?
Viron kansa ei ole ollut koskaan yhtenäinen. Viron kansa oli menneisyydestä puhumattakaan hetken yhtenäinen 1989-90. Kansa yhtyi ei minkäänlaisen todellisen ohjelman vaan myyttisellä perusteella. Viron kansa maalasi itselleen kuvia, jotka eivät olleet todellisuuden kanssa sidottuja. 1988-90 myytit, eläkkeet ovat liian matalat, liian alhaiset eläkkeet eivät mahdollista normaalia elämää. Luovien ihmisten iskulauseet
Konsensus-yhteiskunta? Onko se peruste Naton jäseneksi saamiseksi?
Onko Nato se voima, joka takaa nykyisille vallanpitäjille vallan. Ei se sitä tee. Niin suurta sisäisiin asioihin sekaantumista Natosta on vaikea odottaa. Minusta tuntuu, että Natolta odotettaisiin turvaa Venäjän aggressiota vastaan, sitä minä en usko. Siksi, että sitä hyökkäystä ei ole näköpiirissä ja että Venäjällä ei ole tarvetta siihen. En ole nähnyt minkäänlaisia mielipuolisia haluja venäläisillä imperiumin palauttamiseen. Minusta tuntuu, että asian ydin on sittenkin siinä, että Viro ei halua jäädä lopullisesti takapihaksi. Tulevaisuudessa Viro haluaa olla lähellä isäntiä ja omistajia. voittajien puolella. Se on liian vaarallinen. Kaikki käy tasajalkaa talouden kanssa.
Lennart Meren asema?
Ei vähänkään sidottu minun neuvostosankarin aseman kanssa. Joidenkin silmissä sukulaisuus minuun on tuonut hänelle plussaa, sitä voin kuvitella. Voin todistaa sen teille faktoilla. Hänen nousunsa tapahtui silloin, kun minut oli heitetty ulos puolueesta ja kaikki tittelit ja arvomerkit oli otettu pois ja välttääkseni pidätyksen olin pakotettu matkustamaan mahdollisimman kaukaksi Virosta Siperiaan, sillä arvioinm varan piilevän Virossa. En vielä tänäkään päivänä kuka se vaaran lähde oli. aikavälillä 1952-60 sukulaisuus minun kanssa oli negatiivinen. Minä oli vihollinen. 55-56 rehabilitoitiin.
En ole koskaan halunnut osallistua politiikkaan. Osallistuin vain painostuksen takia. Minua ei miellytä politiikka vaan työ ja työ omien käsien avulla. Johtaminen ei minua miellytä.

Ei kommentteja: