keskiviikko 9. tammikuuta 2008

EU ja vähemmistökysymys

(Julkaistu Turun Sanomissa 06.03.2004)

Pääministeri Juhan Parts uskoo EU:n
pitävän Viron puolia Venäjää vastaan
TS/Tallinna
Leena Hietanen
Viron pääministeri Juhan Parts uskoo vakaasti, että vajaan kahden kuukauden kuluttua EU:n ja Venäjän yhteistyösopimus (PCA) laajenee koskemaan uusia jäsenmaita. Se merkitsee Venäjän rankaisutullien poistumista Virolle.
-EU:n ja Venäjän yhteistyösopimuksen laajentuminen uusia jäsenmaita koskevaksi on niin periaatteellinen kysymys, että se ratkaisee, onko Euroopan Unionia todellisuudessa olemassa vai ei, Parts sanoo.
Venäjä on esittänyt EU:lle 14 ongelmakohtaa, jotka se haluaa neuvotella kuntoon EU:n kanssa ennen PCA:n laajenemista. Valtaosa kysymyksistä koskee taloutta. Venäjä haluaa esimerkiksi suuremmat kiintiöt teräkselle ja viljalle, kun jäsenmaita on 15 sijasta 25.
-Venäjän murheet kiintiöiden osalta ovat ymmärrettäviä ja puollamme niiden positiivista ratkaisua, Parts toteaa.
Hän on iloinen siitä, että EU on löytämässä yhteisen äänen Venäjän politiikkaan. Tähän viittaa EU:n ulkoministerien yhteinen kannanotto pari viikkoa sitten.
-EU tulee painostamaan Venäjän hyväksymään PCA:n laajenemisen, Parts uskoo.
Ei-kansalaiset
tapetilla
Venäjän murheista vain yksi ei liity talouteen. Se on Viron ja Latvian suuri ei-kansalaisten määrä. Venäjä haluaa EU:n parantavan Latvian ja Viron venäjänkielisen vähemmistön asemaa.
-Kysymys ei-kansalaisten oikeuksien parantamista on pelkkää propagandaa. Kutsun kaikki EU-maat katsomaan heidän olotilaansa. Viron integraatioprosessi on hyvä esimerkki siitä, kuinka integroida maahanmuuttajia rauhallisesti hymyillen Virolle lojaaleiksi kansalaisiksi, Parts kiihtyy.
Hän ihmettelee, miksi venäläiset eivät lähde Venäjälle.
-Heillä on mahdollisuus Virossa kehittää itseään. He voivat käyttää kieltään ja toteuttaa kulttuuriaan, hän vastaa.
Virossa on jo yli satatuhatta venäläistä saanut Viron kansalaisuuden. Siltikin
heidän osuutensa politiikassa ja talouselämässä on täysin marginaalinen. Parts kiistää, että Virossa olisi sanaton virkakieltosysteemi venäläiselle väestölle.
-Se on samanlainen kysymys, miksi naisia on niin vähän korkeilla paikoilla. On täysin luonnollista, että menestyäkseen ja löytääkseen töitä on tunnettava maan kulttuuria, historiaa ja kieltä. Ilman kieltä he ovat kilpailukyvyttömiä, Parts korostaa.
Venäjälle ei
saa antaa periksi
-Eurooppa käyttäytyy lyhytnäköisesti, jos se antaa Venäjän sitoa kysymyksen PCA:n laajenemiseen, Parts varoittaa.
Venäläinen diplomatia on Partsin mielestä salakavalaa.
-Venäjä sitoo asiat kuten se Virolle teki vuonna 1939. Ensin se pyysi vähän tukikohtia ja sitten lisää tukikohtia. Seuraavaksi käskettiin vaihtaa sopivampi hallitus ja lopuksi sanottiin, että liittykää Neuvostoliittoon. Sen jälkeen alettiin viedä kansaa Siperiaan ja alkoi Viron kansan hävityspolitiikka, Parts kuvailee.
Parts suhtautuu varovaisesti Latvian päätökseen siirtää venäjänkielinen lukio-opetus 60-prosenttisesti latvian kieliseksi. Hän muistuttaa, että Viro voi tarvittaessa aloittaa vuonna 2007 venäjänkielisten lukioiden viennin vironkielisiksi.
-Laki on joustava. Emme ole pakotettuja tekemään sitä, Parts sanoo.
Partsilla on heti vastaus valmiina, miten Neuvosto-Viro onnistui toimimaan kaksikielisenä.
-Se oli miehitetty pseudoilmiö, hän sanoo.
Eurooppa
on laiska
Viilipyttymäisenä pidetty pääministeri Juhan Parts suorastaan kiihtyy, kun aletaan puhua EU:sta ja työvoiman liikkuvuudesta.
-On valitettavaa, että kaikkein perustavinta laatua olevaa vapautta, työvoiman vapaata liikkuvuutta halutaan rajoittaa. Kaikkein alkeellisinta eurooppalaista integraatiota siirretään kymmenen vuoden päähän, Parts hämmästelee.
Hän pitää Euroopan pelkoja muuttotulvasta turhina. Sen näytti jo Portugalin, Espanjan ja Kreikan liittyminen unioniin.
-Työvoiman vapaa liikkuvuus olisi erityisen vahva vaikuttaja omille työnantajillemme. Heidän täytyy parantaa työskentelyoloja, ettei työvoima karkaa, Parts sanoo.
Vapaa työmarkkina vahvistaisi myös Euroopan talouksia.
-Eurooppa on laiska! Liikkuva työvoima korjaisi Euroopan omia vinoutuneita sosiaalitukimuotoja. Eurooppa ei voisi enää laiskotella, hän huudahtaa.
Parts tuo esimerkkinä virolaiset lääkärit, joita tulee Suomeen yhä enemmän.
-Meidän on ratkaistava terveydenhoitojärjestelmän ongelmat.
Lääkäreille on saatava motiaavatiota, jotta he eivät lähtisi, hän sanoo.
Viro tuottaa toistaiseksi enemmän lääkäreitä, mitä maa tarvitsee.
-Sairaalat ovat liian suuria. Ne on rakennettu miehittäjän tarpeisiin, Parts muistuttaa.
Neuvostoliiton
hajoittajat EU:ssa
Baltian maat ovat olleet ylpeitä siitä, että ne hajoittivat Neuvostoliiton. Latvian ja Viron venäläisvähemmistön kysymyksestä ei Partsin mielestä voi tulla sellaista, että se hajottaisi EU:n.
-Asiassa ei ole mitään neuvoteltavaa. EU on sen kysymyksen ratkaissut jo kuusi vuotta sitten todetessaan Viron ja Latvian vastaavan Kööpenhaminan kriteereille. Vähemmistöteeman esille ottaminen nyt merkitsisi kaksoisstandardien hyväksymistä EU:ssa, Parts sanoo.
Kuva: Terje Lepp
Kuvateksti: Viron pääministeri Juhan Parts ei usko Viron ja Latvian venäläisvähemmistöjen kohtelun nousevan EU:n ja Venäjän välisen kauppasopimuksen laajentumisen esteeksi.


Faktalaatikko:
PCA: Venäjän ja EU:n yhteistyö- ja taloussopimus, joka säätelee EU:n ja Venäjän välistä kauppaa. Venäjä ei suostu laajentamaan PCA:ta koskemaan uusia jäsenmaita ennen kuin 14 ongelmakohtaa on joko ratkaistu tai sovittu aikataulusta niiden ratkaisemiseksi.
Venäjän murheita ovat:
1. Uusien jäsenmaiden kovenevat tullit venäläisille tuotteille
2. Teräskiintiön suurentaminen
3. Dumping EU:ssa estää Venäjän tuontia
4. Viljakiintiön suurentaminen
5. Uusissa jäsenmaiden esteet Venäjän maatalousviennille
6. Eläinsairauksien torjunta
7. EU:n liian suuret maataloustuet Venäjälle suuntautuvalle viennille
8. EU:n rajoitukset Venäjän ydinjätteiden viennille
9. Energiamarkkinan vapautus
10 Kaliningradin tulevaisuus
11. EU:n asettama melurajoitus Venäjän lentokoneille
12. Viisumivapaus
13. Venäläisvähemmistön asema Latviassa ja Virossa
14. Uusien jäsenmaiden ja Venäjän kahdenpuoleiset suhteet.


Venäjä on esittänyt venäläisvähemmistön asemaan Latviassa ja Virossa viisi ehdotusta.
1. Kaikkien europpalaisten ihmisoikeussopimusten noudattaminen
2. Kansalaisuuden saannin oleellinen helpottaminen, kieliopintojen rahoittaminen ja Neuvostoliiton sotilaseläkeläisille kansalaisuuden antaminen.
3. Venäjänkielisen keskiasteen opetuksen takaaminen.
4. Venäjän kielelle virallinen asema venäläisenemmistöisille alueille.
5. Venäläisten osallistuminen vähemmistön ongelmia koskevaan dialogiin valtastruktuureissa.

Lähde: Postimees

Baltian maiden ja Venäjän suhteet:
Liettualla on parhaat suhteet Venäjään. Maa antoi heti itsenäistyttään kansalaisuuden kaikille neuvostokansalaisilleen. Rajasopimus allekirjoitettu. Ongelmia Kaliningradin kauttakulun kanssa.
Latvialta puuttuu rajasopimus Venäjän kanssa. Venäjänkielisen keskiasteen opetuksen lakkautus kiristää entisestään maiden välejä.
Virolta puuttuu rajasopimus Venäjän kanssa. Venäjä on asettanut Virolle rankaisutullit. Syynä pidetään ortodoksikirkon omaisuuden takavarikkoa. Viron ja Venäjän väliltä puuuttuvat lähes kaikki oleelliset valtioiden väliset sopimukset verosopimuksesta lähtien.

Ei kommentteja: