torstai 18. lokakuuta 2007

Venäläisten puolueet

(Julkaistu Turun Sanomissa 5.3.1999 artikkelisarjassa Viron vaalit, 7.3.)


Viron ainoat julkisesti vasemmistolaiset liittoutuvat venäläisten kanssa
RIIDAT HAJOTTAVAT VENÄLÄISET
TS/Tallinna
LEENA HIETANEN
Viron venäläisten tilannetta heikentää vaaleissa se, etteivät venäläiset kyenneet sopimaan yhteisestä vaalilistasta vaan parlamenttiin pyrkii kaksi venäläisten puoluetta. Hajaantuminen merkitsee mahdollisuutta, ettei venäläisten edustusta nähdä Viron parlamentissa ollenkaan. Sitä pidetään vaarallisena Viron kansainvälisen maineen kannalta.
Venäläiset eivät olleet edustettuna uudelleen itsenäistyneen Viron ensimmäisessä parlamentissa vuosina 1992-95. He saivat ensimmäisen kerran edustajia läpi vuoden 1995 vaaleissa, kun Viron parlamentin 101 kansaedustajasta kuusi paikkaa meni venäläisille. Neuvosto-Viron korkeimmassa neuvostossa vuonna 1991 venäläisten määrä oli 27 kansanedustajaa neuvoston 105 edustajasta.

Kommunistit
hengissä
Venäläisten puolueista vahvempi on Yhdistynyt kansanpuolue (Ühinenud Rahvapartei), jonka puheenjohtaja on Viktor Andrejev. Se on ainoa monikansallinen puolue Virossa, joka korostaa yhteistyöhaluaan kaikkien virolaisten puolueiden kanssa. Yhdistyneen kansanpuolueen jäsenistä 10-15 prosenttia on virolaisia. He ovat useimmiten venäjää puhuvia, Venäjältä palanneiden virolaisten jälkeläisiä, jotka ovat saaneet kansalaisuuden automaattisesti. Puolueen piirissä on myös runsaasti juutalaisia.
Toinen parlamenttiin pyrkivä ryhmittymä Venäläisten puolue (Vene erakond Eestis) on selkeästi keskittynyt venäläisten etujen ajamiseen. Se vaatii kansalaisuuden helpottamista venäläisille sekä tietyille alueille venäjän kielelle virallista toisen kielen asemaa. Sen kannattajat ovat ei-kansalaisia, joilla ei ole äänioikeutta parlamenttivaaleissa. Siksi Nikolai Maspanovin johtaman Venäläisten puolueen ei odoteta ylittävän äänikynnystä jä pääsevän parlamenttiin.
Andrejevin johtama Yhdistynyt kansanpuolue on liittoutunut Viron kommunistisen puolueen (EKP) jatkajan, Viron sosiaalidemokraattisen työpuolueen kanssa. Koska EKP:n viimeinen johtaja Tiit Toomsalu on vaalilistalla kolmantena nimenä, on hyvin todennäköistä, että Viron parlamentissa tullaan näkemään myös entisiä kommunisteja, jotka vielä tunnustavat väriä.

Hiljaa
huipulla
Venäläisten jakautuminen kahteen leiriin johtuu ennen kaikkea puolueiden johtohahmojen välisestä valtataistelusta ja kyvyttömyydestä sopia yhteisistä ehdokkaista.
Viktor Andrejev on syntynyt Latvian rajalla sijaitsevassa Valgan kaupungissa vuonna 1946. Hän on koulutukseltaan insinööri ja työskennellyt pääosan elämästään Koillis-Viron palavan kiven laitoksilla tutkijana. Politiikkaan hän joutui sattumalta. Aivan neuvostoajan lopulla hänet valittiin korkeimpaan neuvostoon, jossa hänestä tuli puheenjohtaja Arnold Rüütelin varamies. Virolaisille oli tärkeää näyttää venäläisten pääsevän myös poliittisesti merkittäville paikoille itsenäisyystuulien puhaltaessa. Andrejev täyttikin suurenmoisesti hänelle annetun roolin vaieten monta vuotta korkeimman neuvoston johtokunnassa.
Ensimmäisten parlamenttivaalien jälkeen vuonna 1992 isänmaalaisten noustessa valtaan venäläisiä ei päässyt yhtään parlamenttiin. Andrejevia ei kuitenkaan unohdettu vaan hänet valittiin Tallinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi. Sielläkin Andrejev jatkoi uskollista, hiljaista työtyyliään.
Andrejev löysi äänensä vasta ennen vuoden 1995 vaaleja, kun hänet valittiin Yhdistyneen kansanpuolueen puheenjohtajaksi. Hänen taakseen johtokuntaan asettui pääosin venäjänkielinen tekninen intelligentsia. Yleisesti puoluetta pidetään valtaapitävien suhteen lojaalina ja se pyrkii välttämään teräviä poliittisia kannanottoja.

Äänekäs
kilpailija
Yhdistynyt kansanpuolue sai vuonna 1995 kovan kilpailijan, kun Nikolai Maspanov perusti Venäläisten puolueen. Se oli heti alusta lähtien kriittinen Viron kansalaisuuspolitiikkaa kohtaan ja korosti venäläiskeskeisyyttään. Verrattuna Andrejevin puolueeseen, Venäläisten puolueella on demagogisia ja populistisia piirteitä runsaasti. Puheenjohtaja Nikolai Maspanov puhuu sujuvaa viron kieltä toisin kuin Andrejev. Maspanovia pidetään kunnianhimoisena ja taitavana poliitikkona. Hän on ammatiltaan kemisti. Maspanov viihtyy hyvin juhlissa ja hänen alkoholin käyttönsä on runsaanlaista. Hän on nukahtanut humalassa kerran parlamentissakin.
Toisin kuin Andrejevilla Maspanovilla ei ole oleellisia siteitä Moskovaan. Venäjällä Maspanovin puoluetta pidetään shovinistisena, jolle avointa tukea ei haluta osoittaa.
Maspanovin puolue tulee olemaan Yhdistyneen kansanpuolueen kovin kilpailija. Tosin venäläisten ääniä vie myös keskustapuolue. Yhdistynyt kansanpuolue on valmis yhteistyöhön keskustan kanssa. Mikäli keskustan puheenjohtaja Edgar Savisaar pääsee hallituksen muodostajaksi, ei ole mahdotonta, että ensimmäinen venäläinen pääsisi jopa ministeriksi, ei kuitenkaan kovin merkittävälle postille.

Kuvateksti:
Monet venäläiset pitävät Viktor Andrejevia liian pehmeänä virolaisille vallanpitäjille.

Ei kommentteja: