torstai 18. lokakuuta 2007

Mart Siimann

(Julkaistu Turun Sanomissa 28.02.1999 artikkelisarjassa Viron parlamenttivaalit 7.3.)


Pääministeri Mart Siimann yllätti poliitikon kyvyillään omankin puolueensa
KORRUPTIO KAATOI KOKOOMUKSEN
TS/Tallinna
LEENA HIETANEN
Virossa hallitusvastuussa oleminen on epäkiitollista, sillä odotettavissa on vain putoaminen vallan huipulta kansan kiukun kohteeksi. Sen sai tuntea vuonna 1995 Isänmaa. Nyt on kokoomuksen vuoro.
Viime vaalien voittaja, kokoomus (Koonderakond) ei ole enää pitkään aikaan nauttinut kansansuosiota. Sille on povattu vaikeuksia äänikynnyksen ylittämisessä ja jopa katoamista parlamentista.
Kokoomukselle on tullut kalliiksi korruptio. Asuntoskandaalin nimellä kulkenut Tallinnan arvokiinteistöjen lahjoittaminen kokoomusta lähellä oleville henkilöille ryvetti puolueen maineen perusteellisesti. Virossa näkee kokoomusta luonnehdittavan hyvin usein vain yhdellä sanalla: ”korruptoitunut”.
Viron kokoomus ei vastaa ohjelmaltaan Suomen kokoomusta. Virossa kokoomus sijoitetaan keskustaan. Se korostaa valtion roolia niin taloudessa kuin sosiaaliturvan takaajana. Puolueen pääpaino on sosiaalisektorin ongelmien ratkaisemisessa.
Kokoomukselle arvioidaan vaa’ankielen asemaa vaaleissa. Oikeisto-nelikko saattaa tarvita heitä enemmistön muodostaakseen, samoin kuin keskusta-maakansanliitto. Monelle kokoomuslaiselle jälkimmäinen hallituskumppanuus olisi mieluisampi.

Tausta
mediassa
Puolueen puheenjohtaja ja nykyinen pääministeri Mart Siimann syntyi tuikitavalliseen insinööriperheeseen 1946. Hän opiskeli Tarton yliopistossa historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa ja työskenteli yliopiston vanhempana tutkijana vuosina 1975-82. Väitöskirja jäi kuitenkin tekemättä ja epäonnistunut tutkija alkoi katsella television suuntaan. Kymmenen vuoden kuluessa, 1982-92, Siimannilla onnistui nousta tavallisesta televisioreportterista Viron television pääjohtajaksi. Samanaikaisesti vuosina 1987-89 hän oli televisio- ja radiolähetyskomitean puheenjohtajan ensimmäinen varamies. Siimann työskenteli vuosina 1992-95 Viron ensimmäisen yksityisen RTV-televisioyhtiön toimitusjohtajana.
Siimann oli kommunistisen puolueen jäsen vuosina 1982-92. Hänestä tuli kokoomuksen jäsen 1995, hetkeä ennen edellisiä parlamenttivaaleja.
Siimann on toista kertaa naimissa. Hänen ensimmäinen vaimonsa, venäläinen Raisa on lääkäri. Toinen vaimo, Maarika Saarna-Siimann on ammatiltaan toimittaja, ja työskennellyt Tiit Vähin hallituksen lehdistösihteerinä.


Kunnianhimoa
politiikassa
Siimannin ulkoinen olemus, siivo ja vaatimaton käytös ei heti paljasta hänen äärimmäisen suuria poliittisia ambitioitaan. Ne ovat yllättäneet mitä ilmeisemmin niin hänen sukulaisensa, tuttavansa kuin puoluetoverinsakin.
Ennen edellisiä parlamenttivaaleja Siimann kuulosteli puolueita ja parhaimman paikan vaalilistalla hänelle tarjosi kokoomus. Huolimatta vähäisestä, vain 500 äänen äänisaaliista, Siimann pääsi parlamenttiin. Tasaisen varman työskentelyn avulla hänen onnistui kohota kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Monelle sopi se, ettei hänellä näyttänyt olevan mitään intohimoja korkeammalle.
Kun kokoomuksen edellinen pääministeri Tiit Vähi joutui asuntoskandaalin takia eromaan, hänen seuraajakseen valittiin Mart Siimann, josta tuli automaattisesti myös puolueen puheenjohtaja. Tuolloin Siimannin arvioitiin jäävän lyhytaikaiseksi vieraaksi Viron poliitikassa. Toisin kävi. Siimann osoittautui energiseksi ja osaavaksi poliittiseksi juonijaksi. Vihollisia häneltä ei puolueen sisällä puutu, suurin heistä Tiit Vähi. Siimannin uskotaan kadottavan puolueen puheenjohtajan paikkansa tulevan vaalitappion takia.
Kokoomuksen arvioitu heikko menestys vaaleissa on aiheuttanut sen, etteivät monet tunnetut kokoomuksen poliitikot ole rohjenneet lähteä ollenkaan vaalitaistoon mukaan, esimerkkinä jo mainittu Tiit Vähi.Kuvateksti:
Mart Siimann todisti olevansa poliitikko, jolle povataan ministerin paikkaa uudessa hallituksessa.

Kommentit:
1.Mart Siimann oli gallupeissa pitkään Viron suosituin pääministeri. Hän oli hyvin maltillinen ja antoi venälisille välitömästi elämisluvat. Hän pyysi esimerkiksi julkisesti anteeksi muutaman venäläisen kyyditystä Narvajoen toiselle puolelle.
2. Mart Siimann lähti politiikasta urheilun pariin. Hän johtaa nyt Viron Olympiakomiteaa.
3. Suomen kokoomus olisi aina voinut valita Virossa sisarpuolueekseen Viron kokoomuksen. Siinä olivat edustettuina erilaiset pääjohtajat,( radio ja televiso, kolhoosit, keskuspankki, suuret kombinaatit )kuten Suomen kokoomuksessakin. Sen sijaan Suomen kokoomus valitsi Isänmaa-nimisen puolueen, jonka ohjelmassa oli avoimesti venäläisten määrän vähentäminen 10 prosenttiin Viron asukaskunnasta.

Ei kommentteja: