torstai 18. lokakuuta 2007

Viron ortodoksinen kirkko hajoamassa

(Julkaistu Turun Sanomissa 23.06.1999)

Suomen arkkipiispa Johannesta syytetään lupausten pettämisestä
TS/Tallinna
LEENA HIETANEN
Viron ortodoksisen kirkon johto on tyytymätön Konstantinopolin patriarkaatin ratkaisuun määrätä Viron kirkon johtoon Turkin kansalainen, piispa Stephanos. Hän seuraa tehtävässään Suomen ortodoksisen kirkon johtajaa, arkkipiispa Johannesta.
Stephanos aloitti työnsä Viron metropoliittana eli Viron ortodoksisen kirkon korkeimpana johtajana jo viime maaliskuusssa. Ristiriidat kirkon sisällä tulivat esille viime viikolla ylimääräisen kirkolliskokouksen yhteydessä. Virolaiset papit valitsivat metropoliitaksi virolaisen piispa Emmanuel Kirssin kieltäytyen samalla tunnustamasta Stephanosta johtajanaan.

Suomen ja
Turkin piispat
Kirkon johto katsoo, että vuonna 1996 Viron kirkon väliaikaiseksi johtajaksi määrätty Suomen arkkipiispa Johannes on pettänyt lupauksensa.
”Sekä Johannes että (Konstantinopolin) patriarkka lupasivat viipymättä valmistella Viron kirkon johtoon paikallisen henkilön”, sanotaan pappien julkilausumassa, joka on toimitettu niin Moskovan ja Konstantinopolin patriarkoille kuin presidentti Lennart Merelle ja pääministeri Mart Laarille.
Julkilausumassa väitetään ulkomaisten voimien uhkaavan tuhota Viron ortodoksisen kirkon.
”Ulkomaiset voimat ja pappien kyvyttömyys sopia veljellisesti asoista on vienyt Viron itsenäisen ortodoksisen kirkon tuhon partaalle. Olemme tilanteessa, missä kontrolli kirkon asioista on siirtynyt ulkomaalaisten käsiin”, julkilausumassa sanotaan.
Viron ortodoksisen kirkon sinodin sihteeri Henn Tosso sanoo Eesti Päevalehdessä Viron metropoliitan valinnan tapahtuneen viime keväänä kiireesti ja ilman avointa vaalia. Arkkipiispa Johannes oli perustellut Stephanoksen valintaa sillä, ettei Virosta löydy riittävän pätevää piispa-ainesta metropoliitaksi.

Kirkko on
jo hajonnut
Arkkipiispa Johanneksen saama kriitikki on vain jäävuoren huippu Viron otrodoksien ongelmista. Käytännössä kirkko hajosi jo vuonna 1996. Tuolloin Moskovan patriarkan alaisuudessa toiminut ortodoksinen kirkko jätettiin toimiluvatta ja sen tilalle pystytettiin Konstantinopolin alaisuuteen uusi ortodoksinen kirkko. Samalla koko Viron ortodoksinen omaisuus siirrettiin Konstantinopolin kirkolle.
Omaisuustaistelut ovat sen jälkeen hallinneet Viron ortodoksien kristillistä elämää. Edelleenkin 58 ortodoksiseurakunnasta 40 haluaa kuulua Moskovan alaisuuteen vaatien Viron viranomaisia tunnustamaan omistusoikeutensa seurakuntansa omaisuuteen.
Konstantinopolille kuuluvista seurakunnista osa haluaa palata takaisin Moskovan alaisuuteen vastalauseenaan ulkomaisille johtajille. Osa taas haluaa perustaa niin Moskovan kuin Konstantinopolin patriarkasta riippumattoman täysin autonomisen kirkon Viroon.

Kommentit:
1. Tämän artikkelin jälkeen Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Johannes lähestyi kirjeellä Turun Sanomien päätoimittaja Ari Valjakkaa vaatien toimittajan erottamista. Johannes katsoi, että arvostetun suomalaisen lehden toimittaja katsoo asioita vain Moskovan näkökulmasta. Perustelin puhelinkeskustelussa Valjakalle välttämättömäksi raportoida Suomeen suomalaisiin kohdistuvaa kritiikkiä. Kaikki, mitä suomalaiset maailmalla tekevät, ei aina saa varauksetonta kiitosta. Valjakka kehotti jatkamaan ja sanoi tukevansa minua.
2. Virolaisia loukkasi Stefanoksen nimittämisessä erityisesti se, että Stephanos oli mustaihoinen. Heillä oli ensin ollut kirkon johtajana suomalainen ja nyt he saivat "neekerin".

Ei kommentteja: