tiistai 11. syyskuuta 2007

Patriarkkojen laiha sopu

(Julkaistu Turun Sanomissa 18.05.1996)
Patriarkkojen päätös ristiriidassa
itsenäisen Viron lakien kanssa
Viron ortodoksien rauha
edellyttää lainmuutoksia
TS/Tallinna
Leena Hietanen
Moskovan ja Konstantinopolin patriarkkojen torstaina tekemä Viron ortodokseja koskeva sovintoesitys vahvistaa Moskovan patriarkaatin alaisuudessa toimivan, arkkipiispa Korneliuksen johtaman ortodoksikirkon laillisuuden Virossa.
Päätös on ristiriidassa Viron lakien kanssa, sillä Viron valtio on toistaiseksi hyväksynyt vain Konstantinopolille kuuluvan ortodoksikirkon ja lainsäädännöllä vahvistanut seurakuntien omaisuuden siirron kyseiselle kirkolle.

Autonomia
jäihin
Patriarkaattien sovintoesitys jäädyttää helmikuussa Viron ortodoksikirkolle myönnetyn autonomian neljäksi kuukaudeksi. Arkkipiispa Johannes johtaa toistaiseksi vain Konstantinopolin alaisuuteen kuuluvia seurakuntia. Sovintoesityksessä lähdetään siitä, että seurakunnat saavat vapaasti päättää, mihin jurisdiktioon ne haluavat kuulua. Kesäkuussa molemmista patriarkaateista tulevat delegaatiot Viroon päättämään omaisuuskysymyksistä seurakunnittain.
Viron viranomaisten näkökulma ortodoksikiistaan on ollut, että Moskovalle kuuluvat seurakunnat eivät edusta ennen toista maailmansotaa toimineen ortodoksikirkon laillisia jatkajia eivätkä ole oikeutettuja seurakuntien omaisuuteen.
Viranomaiset ovat myös voimakkaasti ajaneet ortodoksien siirtämistä Moskovan alaisuudesta Konstantinopoliin. Siinä onnistuttiinkin, kun Konstantinopoli myönsi autonomian vastaperustetulle Viron ortodoksikirkolle helmikuussa vastoin ortodoksien enemmistön tahtoa.

Konstantinopoli
perumassa
Konstantinopoli on kuitenkin perumassa päätöstään. Autonomia jäädytys merkitsee sitä, että Konstantinopoli ei tunnusta pelkästään Suomen arkkipiispa Johanneksen johtaman kirkon laillisuutta eikä myöskään hyväksy seurakuntien omaisuuden takavarikkoa.
Kompromissiehdotus sisältää vaatimuksen paluusta Viron edellisen itsenäisyyden ajan Konstantinopolille kuuluneen kirkon sääntöihin vuodelta 1935, joissa määritellään, että seurakunnat hallitsevat omaa omaisuuttaan.
Uusi tilanne merkitsee sitä, että Viron ortodoksikirkko hajoaa kahteen jurisdiktioon. Hajoaminen pyritään tekemään rauhanomaisesti.
Viron viranomaisten kanta asiaan on toistaiseksi epäselvä. Viron uskontoasiain virastossa uskotaan, että seurakuntien omaisuus palautetaan Viron lakien mukaisesti vain Konstantinopolille kuuluville seurakunnille – eli omaisuuden takavarikko jatkuu toistaiseksi.

Ei kommentteja: