keskiviikko 14. heinäkuuta 2010

Viro sai lottovoiton

Eurokerhoon mukaan pääsy on lottovoitto Virolle, sillä Viro sai nyt kätensä Saksan taskuun. Köyhtyvällä Virolla ei ole enää tulevaisuudessa hätäpäivää.

Euro on ennen kaikkea imagokysymys. Vielä toistaiseksi se antaa kuvan jostakin uskottavasta ja luotettavasta ja viime kädessä sellaisesta, jonka pystyssä pitämiseen Saksa on sitoutunut.

Viron talous näyttää numeroissa hyvältä, mutta vain numeroissa. Esimerkiksi Viron valtion olematon velka johtuu siitä, ettei Viron valtio ole saanut lainaa. Virolla ei ole minkäänlaista luottoa kansainvälisten pankkien silmissä. Nyt euron tulo nostaa valtion luottoluokitusta ja Viro pystyy maksamaan eläkkeet ja työttömyyskorvaukset lainarahalla. Viro siirtyy eurooppalaisille tavoille niin julkisen sektorin hoidossa kuin sosiaaliturvan takaamisessa.

Euron on toivottu tuovan Viroon investointeja, mutta Suomen esimerkki ei odotuksia vahvista. Päinvastoin. Euron tulon jälkeen Suomi on edelleen yhtä syrjässä kuin se on aina ollut. Ulkomaiset investoinnit ovat virranneet maasta poispäin. Ei ole mitään syytä olettaa, että Viron kohdalla tilanne olisi toisenlainen. Yritykset, jotka haluavat Venäjän markkinoille, menevät suoraan Venäjälle.

Euroopan markkinoilla Virolle jää kilpailueduksi kansalaisuudeton ja poliittisten oikeuksien puutteesta kärsivä venäläinen vähemmistö, joka tarjoaa halpaa työvoimaa. Poliittisesti voi olla tulevaisuudessa arkaluontoista, jos Suomesta yhä enemmän siirretään työtä Viroon. Työttömyydestä kärsivät Suomi ja Ruotsi eivät voi enää ulkoistaa työtä Viroon. Epäillä sopii myös, että kaikki se työ, joka on Suomesta siirrettävissä, on jo siirretty muualle.

Euro sementoi apartheidin yhä lujemmin Viron yhteiskuntajärjestelmäksi. Euron tulo valheellisesti indikoi, että maassa on kaikki hyvin. Se vahvistaa rasistisen järjestelmän tukipilarin, pääministeri Andrus Ansipin asemaa. Hänestä tulee todennäköisesti Viron seuraavakin pääministeri ensi vuoden kevään parlamenttivaaleissa. Virossa ei enää tapahdu muutoksia demokraattisin keinoin.

Euro nostaa jonkun verran hintoja, tuskin kuitenkaan paljoa, sillä Viron ostovoima ei euron myötä nouse. Köyhät voivat entistä huonommin. Köyhiä ovat eläkeläiset, työttömät ja venäläiset. Viron yhteiskunnan eriarvoistuminen pahenee.

Asuntolainojen korkotason ei uskota Virossa laskevan, sillä ruotsalaisilla pankeilla on paljon saatavia Virossa. Ne eivät kovin hevillä aloita uutta lainabuumia, joten kiinteistömarkkinoilla euron tulosta ei ole paikallisille paljon hyötyä eikä talouden moottoriksi.

Baltian maiden kohdalla ilmassa on koko ajan roikkunut kysymys, miten elinkelpoisia maat todellisuudessa ovat. Ne ovat pieniä ja syrjäisiä vailla merkittäviä vientituotteita. Saksan vastuulla on nyt se, että Viron konkurssi on poissuljettu vaihtoehto.

Euro liittää kaksi fennougria selvemmin yhteen. Virolaisilla ja suomalaisilla on molemmilla samanlainen identiteettiongelma. Me pyrimme kaikella tavalla hännystelemään Saksaa häivyttääksemme sen epäilyn, että olemme jotenkin liian mongoleja Eurooppaan. Euron avulla me pääsemme Euroopan perslävestä sen ytimeen. Viro teki sen nyt Suomen perässä.

Ei kommentteja: