tiistai 22. toukokuuta 2007

Juutalaiset pakkotyössä Kundan sementtitehtaassa

Julkaistu Kauppalehdessä 17.09.1998


Sementtitehtaalla pakkotöissä
olleille juutalaisille korvauksia
Tanskalaiset luopuvat Kundan sementtitehtaasta Virossa

KL/Tallinna
Tanskalaiselle FLS-konsernille kuuluva Aalborg Portland Holding on luopunut vaatimuksistaan saada Viron valtiolta korvauksia Kundan sementtitehtaasta. Tanskalaiset omistivat tehtaasta osan ennen toista maailmansotaa. Yhtiö on perustanut säätiön maksaakseen rahallisen korvauksen saksalaismiehityksen aikana tehtaassa pakkotyössä olleille juutalaisille ja heidän sukulaisilleen.
Kundan sementtitehtaan omistavat tällä hetkellä Suomeen rekisteröity Atlas Nordic Cement Ltd., Viron valtio ja kolme rahoituslaitosta, joukossa Finnfund.

Hitleriltä
lupa
Kundan sementtitehdas oli ensimmäinen laatuaan tsaarin Venäjällä. Viron itsenäistyttyä tehtaan johtoon kutsuttiin vuonna 1920 tanskalainen Theodor Hansen. Kaksi vuotta myöhemmin tehtaan ostivat tanskalainen F.L. Smidth -yhtiö ja ruotsalainen Skånska Cementaktiebolaget. F.L. Smidth (FLS) omisti 40 prosenttia osakkeista vuonna 1941, kun tehdas Neuvosto-Virossa kansallistettiin. Saksalaismiehityksen aikana tanskalaiset pyysivät saksalaisilta lupaa jatkaa sementtituotantoa. Vuonna 1942 he saivat itseltään Adolf Hitleriltä käyttöluvan sementtitehtaaseen, mutta eivät saaneet omistusoikeutta. Tanskalaiset saivat kuitenkin pitää suurimman osan tuloista itsellään.
FLS:lle tuli ongelmia, sillä Saksa mobilisoi tehtaan työntekijät sotaan. Apua saatiin nopeasti, kun saksalaiset siirsivät paikallisista keskitysleireistä juutalaisia ja romaneja tehtaalle pakkotöihin. Tanskalaisten lehtitietojen mukaan Kundassa työskenteli enimmillään yhteensä 200 juutalaista ja romania.

Heikot
perusteet
FLS on halunnut Viron valtion korvaavan osakkeiden menetyksen Virossa tapahtuvaan niin sanottuun omaisuuden palautukseen vedoten. Virolaiset eivät ole olleet halukkaita maksamaan kompensaatiota, sillä tanskalaiset saivat jo vuonna 1964 Neuvostoliitolta hyvityksenä 45 000 dollaria tehtaan menetyksestä. FLS halusi Viron valtiolta miljoonia kruunuja lisää.
Juutalaisten pakkotyöstä Tanskassa syntyneen metelin vuoksi FLS ilmoitti viikon alussa Viron ulkoministeriölle, että harkittuaan asiaa yhtiö ei näe syytä jatkaa korvausvaatimusten esittämistä Virolle. Samalla yhtiö ilmoitti perustavansa säätiön korvatakseen pakkotyön.
Leena Hietanen


Kommentit:
1. Omaisuuden palautus.
Viron korkein neuvosto otti vastaan vuonna 1991 lain, jonka mukaan kaikilla, joilla oli 16.06.1940 Viron kansalaisuus, oli mahdollisuus tavoitella takaisin tuon aikaista omaisuuttaan. Tämä koski niin osakkeita, yrityksiä kuin kiinteistöjä. Neuvostoliitto kompensoi valtaosan Neuvosto-Viroon jääneestä omaisuudesta läntisille omistajille. Ruotsalaiset saivat esimerkiksi pitää Viron keskuspankin kullan. Osa keskuspankin kullasta oli viety Virosta Ruotsiin turvaan. Ruotsin ja Neuvostoliiton välinen sopimus kultavarannon käytöstä Viroon jääneen ruotsalaisen omaisuuden korvauksena merkitsi sitä, että Ruotsista tuli ensimmäinen maa, joka tunnusti Viron osana Neuvostoliittoa.
Suomi oli ainoa maa, joka ei esittänyt vaatimuksia Neuvostoliitolle Viroon jääneestä suomalaisesta omaisuudesta. Syynä tähän on nähty muun muassa Suomen halu ylläpitää hyviä suhteita Neuvostoliittoon.

2. Kunda sijaitsee Pohjois-Virossa Suomenlahden rannalla Tallinnan ja Narvan puolivälissä.

Ei kommentteja: