sunnuntai 2. maaliskuuta 2008

Apartheidin perusta

(Julkaistu 13.12.2004 Molodosh Estonija -lehdessä)

Suomi laillistaa Baltian
apartheid-politiikan

Suomi on näytellyt merkittävää roolia Baltian venäläisvähemmistön oikeuksia rajoittavan kansalaisuuspolitiikan synnyssä Euroopassa. Suomi on ollut varmasti läsnä silloin, kun venäläisten oikeuksia on poljettu, mutta erityisesti silloin, kun oikeuksien loukkauksille on tarvittu laillisuuden kaapu. Suomi on vienyt läpi Euroopan Neuvostossa (EN) venäläisten kansalaisuuden riiston. Viron ja Latvian EU-jäsenyyden kummisetänä Suomi lanseerasi Euroopassa ”integrointi”-sanalle positiivisen sisällön, vaikka se toimii näissä maissa juuri päinvastoin segregaation perustana. Suomen lobbaustyön tuloksena EU:ssa on nyt miljoona venäläistä vailla eurooppalaisia oikeuksia.
Pitkäaikainen
prosessi
Suomen rooli tulee korostetusti esiin Viron kohdalla. Pro Estonia-lehdessä (2004/1) suomalainen, kokoomuspuolueen entinen kansanedustaja Jouni J. Särkijärvi kertoo seikkaperäisesti, kuinka vaikean haasteen eteen suomalaiset joutuivat vuonna 1993 Euroopan Neuvostossa saadakseen läpi tulkinnan Baltian ”miehityksestä”. Sille on vaikea löytää tukea faktoista. ”Miehitys” on avainsana, jolla kansalaisuuden epääminen venäjänkieliseltä väestöltä perusteltiin. Särkijärven mukaan Venäjä antoi EN:lle yksipuolista tietoa jättäen kertomatta oleellisimman asia, ”miehityksen”.
”Neuvostovallan aika Baltiassa katsotaan nykyään miehitykseksi. Olisi outoa, jos miehitetyksi tullut maa joutuisi vielä jälkikäteen suomaan miehittäjilleen ylimääräisiä etuja. Neuvostoliiton aikana Baltiaan tulleet venäläiset olivat siis edelleen ulkomaalaisia, samoin heidän jälkeläisensä”, Särkijärvi kirjoittaa.
Venäjää
vastaan
Suomalaiset liittoutuivat Viron EN-jäsenyydestä neuvoteltaessa Venäjää vastaan ryhtyen vakuuttamaan muiden maiden delegaatioita puolustamaan Viron jäsenyyttä.
”Jotta Viron jäsenhakemus käsiteltäisiin asiallisesti, oikean tiedon pohjalta, laadin Viron delegaation avulla lyhyen selostuksen siitä, miksi Venäjän vaatimukset eivät olleet perusteltuja”, Särkijärvi toteaa.
Suomen delegaatioon kuului kymmenen kansanedustajaa, joukossa nykyinen presidentti Tarja Halonen ja Euroopan komission laajentumisasioista vastaava komissaari Olli Rehn. He veivät asian käsittelyn EN:ssa omiin poliittisiin ryhmiinsä.
”Tällä tavoin saavutimme kattavasti kaikki kollegamme”, Särkijärvi huomauttaa.
Särkijärven omassa ryhmässä, Euroopan Demokraattiryhmässä, jouduttiin tekemään vielä henkilövaihdoksia, jotta Viron jäsenyys saatiin hyväksyttyä.
”Ryhmän puheenjohtaja oli tukeutunut asiassa venäläiseen informaatioon, ja me jouduimme sitten vaihtamaan hänet toiseen brittikonservatiiviin”, Särkijärvi muistelee.
Ennakkotapaus
omaan käyttöön
Suomessa on piirejä, joille on ollut äärimmäisen tärkeää hankkia Viron ja Latvian kansalaisuuspolitiikalle kansainvälinen hyväksyntä ennakkotapauksena omia tarkoitusperiä varten. Revanssihenkinen, Karjalan palautusta ajava kansanliike Pro Karelia on yksi näistä. Järjestön suomenkielisillä nettisivuilla ohjeet palautetun Karjalan venäläisten kohteluksi ovat Latvian ja Viron mallin mukaisia. Karjalassa olevalla venäläisväestöllä ei olisi oikeutta Suomen kansalaisuuteen. Heidät katsottaisiin ulkomaalaisiksi. Järjestö määrittelee alueelle jäävälle venäläiselle vähemmistölle erikseen asumisoikeuden, rajoittaa heidän poliittisia oikeuksiaan ja liikkumisvapauttaan. Kaikenlaisen väestöpoliittisen toiminnan päämääränä on venäläisten määrän vähentäminen alueella.
Etnokratiat
takaisin EU:ssa
Edellisen kerran Euroopassa massiivinen kansalaisuuden riisto tapahtui Natsi-Saksassa vuonna 1935, kun natsit Nürnbergin lakeihin vedoten poistivat juutalaisilta oikeuden Saksan kansalaisuuteen. Yhteiskuntajärjestelmiä, joissa demokraattiset oikeudet koskevat vain tiettyä etnistä ryhmää, voidaan pitää etnokratioina. Ne harjoittavat väistämättä fasistista politiikkaa puolustaessaan valtaväestön erioikeuksia.
Suomen sitoutuminen nationalististen apartheid-valtioiden, Viron ja Latvian tukemiseen on johtanut siihen, että EU:ssa etnokratiat ovat nyt hyväksyttyjä. Fasismi tekee paluutaan Eurooppaan.
Leena Hietanen
Kainalo:
Pro Estonia ja Pro Karelia
Pro Estonia-lehti on perustettu vuonna 1989 tukemaan Viron itsenäisyyttä. Sen painos on 2500-4000 kappaletta. Lehti on pyhittäytynyt Viron kulttuurin, talouden ja politiikan esittelyyn hartaudella, jossa ei pahaa sanaa Virosta löydy. Se on niin sanottujen estofiilien lehti. Heitä yhdistää palava rakkaus virolaisiin ja russofobia.
Pro Karelia kansanliike tuli virallisesti julkisuuteen vasta 1999. Sen tavoitteena on saada Venäjä palauttamaan ennen toista maailman sotaa Suomelle kuulunet alueet Karjalasta, Petsamosta ja Sallasta. Karjala ei tarkoita tässä yhteydessä Venäjän Karjalan tasavaltaa vaan Moskovan ja Pariisin rauhansopimuksissa Neuvostoliitolle luovutettavaksi määrättyä aluetta Karjalasta. Järjestön vetoomuksen Karjalan palautuksesta on allekirjoittanut hiukan yli 100 000 henkeä viisi miljoonaisesta Suomen kansasta. Kansanliikkeen kannattajia on tasaisesti eri väestöryhmistä professoreista kensaareilihin ja toimittajiin. Heitä yhdistää revanssihenki ja russofobia.
Leena Hietanen

Kommentit:
1.Artikkeli julkaistiin venäjäksi Molodesh Estonija-lehdessä 13.12.2004. Artikkelin otsikko oli muutettu muotoon ”Kansalaisuus murtaen”. Apartheid-sana oli myös sensuroitu.
2.Suomen delegaatioon kuuluivat kansanedustajat Tarja Halonen, Olli Rehn, Mirja Ryynänen, Jaakko Laakso, Sirkka-Liisa Anttila, Iris Hacklin, Martti Tiuri, Kaarina Dromberg, Gunnar Jansson ja Jouni J. Särkijärvi.

41 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If ossible gives a last there on my blog, it is about the Aparelho de DVD, I hope you enjoy. The address is http://aparelho-dvd.blogspot.com. A hug.

Peep kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Estonia in World Media (Rus) kirjoitti...

Sõnavabadus on meie tähtis väärtus ja selline õigus on ka kõige väiksematel vähemustel ja radikaalidel.

Euroopa Inimõiguste Kohus on rõhutud ja hävitamisele allutatud eesti rahva kaitseks on välja astunud:

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights_cases_on_Occupation_of_Baltic_States

European Court of Human Rights cases on Occupation of Baltic States

Seda seisukohta jagavad ka läänemaailma vasakpoolsed - sotsiaaldemokraadid ja -liberaalid. Ei nõustu sellega vaid kaduvväike vähemus moskvameelseid kommuniste, kelle hulka tuleb arvata ilmselt ka käesoleva blogi autor.

Sirius kirjoitti...

Seiously. What the hell? Are you some kind of a religious or communist nutjob? Do russian propagandamachine pays you to write rubbish? Or you are a idiot and really think what you are writing is truth?

Either way you are just another one of those useless people who do nothing to move mankind forward.

haha.
And all finns are faschist, because they fought soviet union and killed hundreds of thousands of innocent russian soldiers. You bastards!
And overall you should give up independence because historically you are part of sweden, that means swedish would be only language allowed and you with other finns can suck it.

damn woman, you are really really dum. Fortunately rest of fins have IQ in double digits.

Sirius kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Commentator kirjoitti...

Kaikelle on yksinkertainen selitys. Viro on venäläisiä vastaan SODASSA.

Se ei ole joku viimeaikainen tapahtuma, vaan Viro on ollut sodassa jo 1940-vuosista asti. Väliajalla se sota ikäänkuin piilossa maton alla (vaikka verinenkin sota kesti metsissä 1960-luvuin saakka), mutta se ei virallisesti ole loppunut ikinä. Päinvastoin kuin Suomessa, jossa soditiin Venäjän vastaan verisesti, kunnes tehtiin rauhat ja oltiin sitten rauhassa, kestävät vähemmän verisimmat, ehkäpä "kylmät" taistelut Virossa tänäpäivään asti, eikä todellista rauhaa ole näkyvissä. 1940-luvut eivät Virossa ole historiaa, vaan tänäpäivän politiikkaa, eteenkin niille kymmenille tuhansille pakolaisille joille oli pakko pakea neuvostomiehityksen edestä.

Ymmärtääkseen virolaisten ja niiden hallitsijoita, täytyy ymmärtää että ne eivät suhtaudu venäläisiin kuten normaaleihin toisten kansojen edustajiin, vaan suureltä osalta kuten vihollisiin käynnä olevassa konfliktissä. Käyttäytyä niiden mieleen on virolaisten äännestyssuosion harmiksi, sillä se on samaantekevää seurustelua vihollisen kanssa ja ikäänkuin maanpetos. Eivätka paikalliset venäläiset tajua, mitenkö tai miksikö niihin suhtaututaan näin harmillisesti, sillä maahan se näytti rauhallinen kuin ne tänne saapuivat tai syntyivät.

Tunteitä, joita pidetään sodassa vihollisia vastaan, on helppo rauhan aikana tajua ekstremisminä ja päinvastoin. Kummastuttais' Suomessakin jos joku tänäpäiväna suhtautuis' venäläisiin samoin kuin neuvostosotilaihin Talvisodan aikana. Täytyy muistaa että Virossa sama sota kestää tähän päivään asti. Varmaan Teitäkin nyt ruvetaan havaitsemaan kuin vihollista, sillä säälihän vihollisien vastaan ei ole tervetullutta..

ps: Viron kielen osaamistä ja kansalaisuutta tajutaan ikäänkuin merkkiä siinä sodassa puolen valinnasta Viron hyvyksi, jonkinlaistakin liitosta ja riipuuvuutta tästa maasta. Siksi sitä havaitaan tärkeäna.

Paul kirjoitti...

Mitä ihmettä! Mitä Viro sitten oli jos ei miehitetty?!? Ja kansainvälinen laki on aika selkeä mitä miehittäjä-valtio saa ja mitä ei saa tehdä.

Virossa on suhtauduttu miehityksen aikaisin maahanmuuttajiin olosuhteet huomioon ottaen erittäin suvaitsevaisesti. Kaikilla muilla paitsi KGB:n agenteilla on ollut oikeus hakea kansalaisuutta. Useimmat ovat tätä oikeutta käyttäneet, mutta monet ovat valinneet myös isänmaansa eli Venäjän kansalaisuuden. Heitäkään ei ole mihinkään pakoon ajettu vaan heille on myönnetty oleskeluluvat.

Kirjoittaja käyttää järjettömiä vertauksia. Viron venäläisillä maahanmuuttajilla (ja kyseessä on nimenomaan maahanmuuttajat sillä suurin osa Virossa asuvista muukalaispassin omaavista henkilöistä eivät ole syntyneet Virossa) on yhtäläiset oikeudet kaikkien muidenkin maahanmuuttajien kanssa.

Ats kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Peep kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Peep kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
triin ja jeffers kirjoitti...

Dear Leena,

I am very interested in your work and I think this is an important work you do.
I am an Estonian living and working on my Ph.D. in the U.S., and I would like to take a look at your new booklet about Estonian politics towards the Russian minority in Estonia. How would it be possible to see/get/buy your book? Thank you!

All the best,
Triin

diehard kirjoitti...

Isn't it great comfort that this apartheid will end in 50 years as there will be no Estonian majority by this time. So the children of the opressed Russian "minority" will have a happy future of all kind of equal rights etc and the bad Estonian opressers will disappear to the garbage bin of history. How can we forget the history? May be we should forbid to talk of the past or create a new politically correct version of history? I would ask why these Russians live in Estonia? What is the reason of being here and not somewhere else? Lets put it like this: if it were possible the Russian minority of Estonia would of preferred to live in Finland. It was not possible, so they live in Estonia... And they live here still because they like it. It is very convinient to live here and complain for everything using all the rights and prerogatives that EU gives and getting ideological support from great Russia. It ´is even possible to visit Russia every day if You are living at eastern border of Estonia or have enough money to take a plane.
So lets forget not only the past but the present as well and think of the bright future Russian nation have.

Konrad kirjoitti...

Tarvitsette apua, mahdollisesti lääkkeiden muodossa. Parane pian, Leena!

Streethawk kirjoitti...

Eestlane sõdib venelasega!

At 17,075,400 square kilometres (6,592,800 sq mi), Russia is by far the largest country in the world, covering more than an eighth of the Earth’s land area; with 142 million people, it is the ninth largest by population.

The territory of Estonia covers 45,227 km², population 1 342 000

Rumal või lihtsameelne olete, kuid ajaloost ei tea te küll mitte kui midagi.

The Molotov-Ribbentrop Pact, colloquially named after Soviet foreign minister Vyacheslav Molotov and German foreign minister Joachim von Ribbentrop, was an agreement officially entitled the Treaty of Non-aggression between Germany and the Union of Soviet Socialist Republics, signed in Moscow in the early hours of August 24, 1939, dated August 25, that renounced warfare between the two countries and pledged neutrality by either party if the other were attacked by a third party. Each signatory promised not to join any grouping of powers that was “directly or indirectly aimed at the other party”. The pact also contained secret protocols which divided eastern Europe into German and Soviet spheres of influence. The Pact is known by a number of different titles. These include the Nazi-Soviet Pact, Hitler-Stalin Pact, German-Soviet Non-aggression Pact and sometimes as the Nazi-Soviet Alliance[1]. It remained in effect until Nazi Germany invaded the Soviet Union on June 22, 1941 in Operation Barbarossa. In addition to stipulations of non-aggression, the treaty included a secret protocol dividing the independent countries of Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania into Nazi and Soviet spheres of influence, anticipating "territorial and political rearrangements" of these countries' territories. All were subsequently invaded, occupied, or forced to cede territory by Nazi Germany, the Soviet Union, or both.

Kristel kirjoitti...

See on täesti ebanormaalne väide.Ma ei saa aru kus selline inimene küll elanud on.Jama!

Kristel kirjoitti...

see on täiesti ebanormaalne jutt,ma ei saa aru kus küll selline inimene elanud on.Täiesti jama!

Hannu kirjoitti...

Have you considered that Stalin was very determined to get the terrtorities promised to him in the molotov-ribbentrop pact. Even through military force as they tried to take Finland. And that tells us something about him. Moreover, even the notion that Finland would start a war against a far bigger opponent is nothing short of utterly ridiculous.

I am wondering how naive must one be to think a small nation like Estonia would voluntarily join a big one run by murderous (Stalin's purges in the 30s), extremist(radical left-wing ideology) and expansivist(molotov-ribbentrop) dictator.. I mean, come on! You must be smarter than this.

But then again, I sense your viewpoint is as set in stone as any other dogma. What I consider you to do is ask yourself what would prove to you the occupation of Estonia? If the answer is nothing, well we all know who you get your paycheck from.

Supa kirjoitti...

- Julkisuushakuisuutta?
- Vihaa kommunismin ja oman maailmankuvan romahtamiseen
- Vai: http://www.oikeahavainto.fi/ ?

Anonyymi kirjoitti...

Toivottavasti on rouvashenkilöllä SKP:n jäsenkirja taskussa - tuskin mikään muu yhteisö suostuu ottamaan sellaista henkilöä vastaan. Tai voihan sitä kokeilla jossain Kiinassa tai Kongon Demokraattisessa Tasavallassakin...

Anonyymi kirjoitti...

Ja tuon lehden nimi on muuten Molodjozh Estonii - eli olisi kieliopissakin vähän pettrattavaa. Ei edes pitkät vuodet Virossa liene auttaneet tässä asiassa - melkein kuten miehittäjäkansankin tapauksessa, kun ne vuosikymmenien aikana ole pystynyt eikä edes halunut oppia maansa kieltä.

Kari kirjoitti...

Ilmeisesti takanasi on paha trauma tai epäonnistuminen, joka ikävällä tavalla on kääntynyt kaiken Viron ja virolaisuuden vastustamiseksi. Yleensä fanatismi jonkin asian tai osapuolen puolesta kertoo henkisestä epätasapainosta, joka on helppo uskoa viimeaikaisia lausuntojasi lukiessa. Ikävä että se kääntyy tässä tapauksessa kiihkokansallisen venäläisfasisimin hyväksymiseksi ja oikeuttamiseksi niin suhteessa Suomeen kuin Viroonkin. Seuraavaksi varmasti Georgiaan? Suosittelen kiihkotonta ja ennakkoluulotonta tutustumista muihin kansoihin ja historiaan. Venäjää ja venäläisiä vastaan minulla ei ole mitään, vaikka isovanhempieni maat ja mökin Karjalassa veivätkin - silti en ymmärrä miten suurvallan sortoa naapurimaissa voisi ja pitäisi juuri jonkun suomalaisen oikeuttaa? Täytyy yhtyä virolaisiin: sellaisen puolustajan täytyy olla joko kommunisti tai hullu.

Karjala takaisin kirjoitti...

Ovatko muuten Johan Bäckman ja Pentti Niskanen hyviäkin tuttuja? Tyyli on varsin samanlainen.

pohjalainen kirjoitti...

Kyllähän päästät suustasi melkoisia sammakoita.
Muotoilet historiaa ihan vanhalla neukkutyylillä.
Etkös ole huomannut, että sielläkin on jotain tapahtunut 90-luvun jälkeen.
Itäblokin puskuruvaltojakaan ei enää ole.
Miksi Viron pitäisi kantaa niskasaan vanhaa neukkutaakkaa.
Miehitysajan muistomerkki "Pronssisotilaskin" on nykyään sille kuuluvassa oikeassa paikassa, neuvostosotilaiden hautaasmaalla.
Pakkosiirretyt neuvostokansalaisethan saavat Viron kansalaisuuden halutessaan, pitäisi vaan oppia kieli.
Onko se liikaa vaadittu kansalaisuudesta, sen jälkeenhän heillä on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin virolaisilla.

Uskotko muuten, että voisit julkaista samaa soopaa äiti Venäjän puolella, joka vääristelee heidän historiaansa samalla tavalla(mikäli sitä nyt enempää voi vääristellä)?
Eiköhän sieltä tulisi äkkilähtö ei toivottuna henkilönä.

Luotan virolaisiin ja uskon heidän osaavan jättää moiset vanhat neukkulöpinät omaan arvoonsa ja siirtävät tekstisi suoraaan mappi ööhön.

pohjalainen

Panu kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Panu kirjoitti...

Sirppi- ja vasararetki Viroa vastaan

Kaimo kirjoitti...

Hello, Just to correct an error you have made in an interview to Eesti Ekspress.

Estonia has fulfilled the promise to give the possibility to vote on local elections to aliens. They can vote, no problem with that, and they do vote. Below please find sections from the Estonian Local Government Council Election Act. I can fully understand that one person is not able to check all the facts but now you know.

Kind regards, Kaimo

§ 5. Right to vote and to stand as candidate

(1) Estonian citizens and citizens of the European Union who have attained 18 years of age by election day and whose permanent residence, i.e. residence the address details of which have been entered in the Estonian population register (hereinafter population register), is located in the corresponding rural municipality or city have the right to vote.

(2) An alien has the right to vote if he or she meets the conditions specified in subsection (1) of this section and:

1) resides in Estonia on the basis of a permanent residence permit;

2) has, by election day, legally resided in the corresponding rural municipality or city for at least the last five years.

eni kirjoitti...

"Tsuhnan tärkein ominaisuushan on satumainen tyhmyys."

Sinä se sitten osaat kiteyttää oman olemuksesi hyvin. Parhaiten varmaan soveltuisitkin kalenteritytöksi.

SUNZU kirjoitti...

yhden naisen sota??? kun tulet Tallinnaan niin tarjoan oluen ja kohukkesen...lämmöllä SUNZU

tomia kirjoitti...

Täytyy toivoa, ettei Leena Hietanen ole laskenut hankkivansa tienestejä Virosta jatkossa. Ei nimittäin ihan heti kannata siellä naamaansa näyttää, tuntuvat virolaiset viestittävän aika vahvasti ;-)

Kristjan kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Kristjan kirjoitti...

tuo suomalaisten tyhmyyskommentti oli aika mauton? miksi kirjoitit sen? haluaisin tietää todella? olemmeko niin tyhmiä kun emme varasta taikka huijaa kanssaihmisiämme?
Sait kyllä nuoren ihmisen katsomaan maailmaa nyt negatiivisesti.
Olet huono esikuva HYI HÄPEÄ nainen.

Tapani kirjoitti...

Väität blogissa mm. seuraavaa

3. Viro laatii yhä edelleen venäläislakeja, joista esimerkkinä on kesäkuun 1. päivänä 2006 voimaan tullut laki, jolla harmaan eli muukalaispassin omistajien on oleskelulupaansa pidentäessään suoritettava viron kielen alkeistason koe. Laki tiukentaa pitkäaikaisen oleskeluluvan saantia maan venäläiselle väestölle, jolla ei ole minkään valtakunnan kansalaisuutta. Heitä oli vuonna 2007 noin 120 000 henkeä. (Uutisportaali Delfi 20.03.2007)

Lenochka, väitteesi osoittaa loistavasti oman tyhmyytesi. Luepa Delfiä vähän paremmin.

Lakihan koskee vain niitä ihmisiä, jotka anovat oleskelulupansa pidennystä. Vain kaltaisesti hölmö ei ymmärrä sitä, että Virossa asuvilla kansalaisuudettomilla on PYSYVÄ oleskelulupa. Pysyvää oleskelulupaa EI tarvitse pidentää, se on voimassa hautaan asti (minullakin on sellainen).

Laki koskee siis niitä, jotka ovat muuttaneet Viroon paljon myöhemmin kuin 1991, tai aikovat vasta muuttaa.

Tapani kirjoitti...

Väitteesi Viron verotuksesta on
taas loistava esimerkki omasta tyhmyydestäsi ja siitä että et hallitse matematiikkaa edes peruskoulun yläasteen tasolla.

Viron yritysveron ero Suomeen ja muihin maihin on se, että esim. Suomessa yrityksen TULOSTA verotetaan riippumatta siitä jättääkö se voiton yritykseen, tuleviin investointehin tai ottaako se voiton ulos osinkoina.

Virossa verotetaan vain viimeistä. Vero on tänä vuonna 21/79, eli aivan sama kuin muussakin verotuksessa. 21 osaa veroa 79 nettoa.

Ero henkilöverotukseen on seuraava: henkilöverotuksessa vero lasketaan bruttopalkasta, yritysverossa ulosotettavalle nettotulolle lasketaan vero päälle.

Kun yritys haluaa ottaa 100 000 kroonia ulos, se joutuu maksamaan 21/79 prosenttia veroa, eli 26 582 kroonia. Saadaan bruttosumma 126 528 kroonia. Sama tulos saadaan toisin päin. Jos esim. sinä ansaitset 126 582 kroonia brutto, maksat 21 % veroa, on nettotulosi 100 000 kroonia. Tämä Lenochka on silkkaa matematiikkaa, hyvin yksinkertaista sellaista vielä. Mutta kuten itse toteat kaltaisesi tsuhnan piirre on satumainen tyhmyys. Mene takaisin peruskouluun laskutaitoja oppimaan!!

Valery kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Анастасия kirjoitti...

Thank you! You doing great job, but they wouldnt understand

from Moscow with love

sharkod kirjoitti...

Thank you!
From Russia with love :)

VI kirjoitti...

Great Thanks from Belarus

Lawpuh kirjoitti...

Olet oikeassa, dissidentti.
Ainoa suomen dissidentti!

Kylliki11 kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Kylliki11 kirjoitti...

Hietasesta pitäisi tehdä rikosilmoitus Viroa herjaavista kirjoituksistaan ja tuomita vankeuteen, mutta mitä ilmeisemmin ei ole edes syyntakeinen, joten turha homma.

Tuli tämä stalinisti aikoinaan tänne viroon sen jälkeen kuin sanottiin irti Kauppalahdestä ja Turun sanomista koko punaisten kätyri.
Selvästi mielenterveyspalvelujen tarpeessa.

Tom kirjoitti...

Leena! Kiitos suorasukaisuudestasi. Olen 53v virolainen mies. Ihmettelin koko venäjän vallan ajan, että mitä ihmettä meitä virolaisia vaivaa - hiljaa kiroillaan ryssän valtaa ja itse nautitaan neuvostosystemin etuja. Ei minkäänlaista päivittäistä vastarintaa. Samalla oltiin ylpeitä siitä, että virolaiset tulevat toimeen jokaisen vallanpitäjän alaisuudessa. Kyllä se meininki minua ihmetytti. Jo silloin ajattelin, että miksi minun pitäisi tulla toimeen jokaikisen vallanpitäjän alaisuudessa. Eikö olisi parempi olla selkä suorana ja puolustaa omaa itsenäisyyttä alusta alkaen ja rehellisesti sekä johdonmukaisesti! Sen sijan olemme kuitenkin valinneet alistuvuuden ja olosuhteiden syyttelyn. Olen miettinyt, että milloin historian aikana virolaiset luopuivat identiteetistään. Milloin esivanhempini menettivät sisunsa? Toistaiseksi en tiedä vastausta siihen. Olet oikeassa - emme halua olla itsenäisiä. Tarvitsemme aina holhojaa ja alistajaa, mutta parempi jos se olisi voittajapuolelta, muussa tapaukseesa tulemme onnettomiksi ja vihaisiksi…