keskiviikko 10. syyskuuta 2008

Apartheid suomeksi?

Apartheid on suomeksi tietysti ei-kansalaisyhteiskunta. Sama pätee niin Viroon, Latviaan kuin entiseen Etelä-Afrikkaan.

Baltiassa apartheidin ydin on Viron ja Latvian itsenäistymisen ja kansainvälisen tunnustamisen jälkeen tehty kansalaisoikeuksien riisto, joka teki yli miljoonasta ihmisestä valtiottomia tai "ei-kansalaisia" (eng. stateless person).

2 kommenttia:

Valkobandiitti kirjoitti...

Neuvostoliiton hajoaminen vapautti miljoonia pakkovaltiollistettuja kuten virolaiset ja riisti vastaavasti joiltakin neuvostoimperialistisia etuoikeuksia. Nyt sitten nämä Viroon ja Latviaan eksyneet miljoona neuvostokansalaista eivät osaa tai halua päättää minkä kansalaisuuden valitsisivat.
Lapsesta saakka nautittu "internationalistinen kasvatustyö" on saanut aikaan näillä tällaisen isovenäläisen identtiteettikriisin.

minta71 kirjoitti...

Otin vapauden julkaista täällä Johan Bäckmanin blogissa julkaistettuja kommenttejani:

Puhut Viron Apartheid-politiikasta, ja suoraan sanoen en jaksa ymmärtää, mitä tarkoitat. Ensinnäkin suurin osa kansainvälisen oikeuden asiantuntijoista ovat yhtä mieltä siitä, että Viro ja muut Baltian maat nimenomaan miehitettiin 1940. Sama koskee länsimaalaisia historian tutkijoita, joitain harvoja poikkeuksia (esm. Turtola, Ilmjärv) lukuun ottamatta. Eli hieman kärjistäen voisi sanoa, että Viron, Latvian ja Liettuan tulkinnat vuoden 1940 tapahtumista ja neuvostoajasta vastaavat yleistä käsitystä tapahtumien kulusta lännessä ja että teoria "vapaaehtoisesta" liittymisestä/alistumisesta" nauttii laajaa suosiota miltei vaan ja ainoastaan Venäjällä, Valkovenäjällä ja joidenkin harvojen Venäjän kanssa sympatisoivien länsimaalaisten tutkijoiden/journalistien keskuudessa. Tässä esm. Turtola voisi väittää, että lännen mielipiteet perustuvat pakolaisvirolaisten keskuudessa vallitsevaan "myyttiin" miehityksestä, mutta tämä väite tuskin enää tänä päivänä pidä paikkaansa -
olettaisin, että esimerkiksi Euroopan Ihmisoikeusistuin on kuullut muita kuin emigranttivirolaisia.
Sinun kannattaisi muuten keskustella Martti Koskenniemen kanssa ja tutkia Euroopan Ihmisoikeusistuimen lausuntoa "Penart vs. Estonia"-jutussa:
"The Court notes, first, that Estonia lost its independence as a result of the Treaty of Non-Aggression between Germany and the Union of Soviet Socialist Republics (also known as “Molotov-Ribbentrop Pact”), concluded on 23 August 1939, and the secret additional protocols to it. Following an ultimatum to set up Soviet military bases in Estonia in 1939, a large-scale entry of the Soviet army into Estonia took place in June 1940. The lawful government of the country was overthrown and Soviet rule was imposed by force. The totalitarian communist regime of the Soviet Union conducted large-scale and systematic actions against the Estonian population, including, for example, the deportation of about 10,000 persons on 14 June 1941 and of more than 20,000 on 25 March 1949. After the Second World War, tens of thousands of persons went into hiding in the forests to avoid repression by the Soviet authorities; part of those in hiding actively resisted the occupation regime. According to the data of the security organs, about 1,500 persons were killed and almost 10,000 arrested in the course of the resistance movement of 1944-1953. Interrupted by the German occupation in 1941-1944, Estonia remained occupied by the Soviet Union until its restoration of independence in 1991. Accordingly, Estonia as a state was temporarily prevented from fulfilling its international commitments.[2]


Näin siis herää kysymys miksi ihmeessä Viron hallituksen olisi tulkittava historialliset tapahtumat maassa YLEISESTÄ käsityksestä poikkeavalla tavalla vain sen takia että rouva Hietanen, herrat Bäckman, Ilmjärv ja Turtola sekä Venäjän hallitus ovat ko. tulkinnan kanssa eri mieltä??

Bäckman ja Hietanen syyttävät Viroa (ja Latviaa) Apartheidpolitiikasta. Ensinnäkin, he eivät tunnu ymmärtävän, mitä Apartheidilla todella tarkoitetaan, koska jos ymmärtäisivät, he tuskin rinnastaisivat Viroa ja Latviaa Etelä-Afrikkaan. Toisaalta, Bäckman ja Hietanen eivät näytä huomanneen, että Viron ja Latvian kansalaisuuslait (toisin kuin Etelä-Afrikan Apartheidpolitiikka konsanaan) ovat saaneet sekä ETYJ:in että Euroopan Neuvoston hyväksynnän, vaikka Viron ja Latvian vähemmistöpolitiikkaa onkin välillä arvosteltu muutoin.
On siis olemassa kaksi vaihtoehtoa:
a) ETYJ ja EN eivät ymmärrä kansainvälisestä oikeudesta tarpeeksi,jotta pystyisivät antamaan oikeudenmukaisia lausuntoja yksittäisten maiden ihmisoikeustilanteesta b) Bäckman ja Hietanen eivät ymmärrä kansainvälisestä oikeudesta tarpeeksi, jotta pystyisivät antamaan oikeudenmukaisia lausuntoja yksittäisten maiden ihmisoikeustilanteesta. Kukin tehköön tässä omat päätöksensä.

Venäläisten väitteet ETYJ:in, Euroopan Neuvoston ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoluellisuudesta kuulustavat lähinnä huvittavilta- mikäli tuomioistuin ratkaisee venäläisvähemmistöjen hyväksi, sitä ylistetään Viron ja Latvian venäjänkielisessä lehdistössä, mutta kun se ratkaisee Viron tai Latvian hyväksi, se on yhtäkkiä melkein "fasistien kätyri". ETYJ:ihin viitataan aina ahkerasti, mikäli järjestön antama lausunto patistaa Viroa ja Latviaa parantamaan vähemmistöjen oikeuksia, mutta auta armias, mikäli venäjänkielisen lehdistön tietoon tulee ETYJ:in lausunto, jossa esm. ilmaistaan tyytyväisyyttä ihmisoikeustilanteen kehityksestä Virossa....

Bäckmanilla ja Hietasella on toki oikeus olla vallitsevan asiantuntijakäsityksen kanssa eri mieltä ja esittää omia mielipiteitään, mutta surullista on, että he näihin vahvasti yleisestä linjasta poikkeavien äärimielipiteisiin vedoten heristelevät Baltian maille sormea ja jatkavat näiden parjaamista.